Tägein seurattavaa sellua

Aanekoski

Sellupaalin yläpintaan iskettävän rfid-tunnisteen päälle sijoitetaan pienpaali suojaamaan tunnistetta.

Metsä Fibre hyödyntää sellulogistiikassa rfid-teknologiaa ensimmäisenä maailmassa.

Metsä Fibren rfid-toimintamalliin osallistuvat yhtiön omien tehtaiden lisäksi Kotkan, Rauman ja Kemin satamat sekä Bremenin satama Saksassa ja Pasajesin satama Espanjassa. Rfid:n käyttöönoton pilottiprojektissa vuonna 2011 ensimmäinen yhteistyökumppani oli Bremenin satama.

Tavoite on, että vuoden 2013 loppuun mennessä rfid-logistiikan piirissä olisi lisäksi viisi muutakin eurooppalaista satamaoperaattoria.

Rfid-tunnisteiden luettavuus ja järjestelmän toimintavarmuus ovat pitkän kehitystyön tulosta.

”Minkä tahansa selluyksiköistämme tulee olla tarkastettavissa rfid-tunnisteen avulla missä tahansa logistisen ketjun pisteessä”, sanoo projektista Metsä Fibressä vastaava Matti Alanen.

Sellulle kehitetty tunniste

Tuotteiden langattomaan tunnistukseen perustuvan rfid-teknologian (Radio Frequency Indentification) tunnisteet eli tägit voidaan lukea paitsi käsipäätteellä myös suoraan trukin pihdeistä tai automaattisesti, kun trukilla ajetaan lukijaportin ohi.

Sellupaaleihin sijoitettava pieni rfid-tunniste sisältää paalin yksilötiedot. Niiden avulla järjestelmästä voidaan jäljittää muun muassa sellun valmistusajankohta ja tuotantoerän laatutiedot.

Tunnisteella varustettu sellu täyttää tuoteturvallisuusvaatimukset ja soveltuu elintarvikekäyttöön. Tunnistetta ei poisteta, vaan se menee sellupaalin mukana paperin ja kartongin tuotantoprosessiin.

”Tägimme on kehitetty juuri sellulle sopivaksi, eikä se vaikuta lopputuotteen laatuun tai tuoteturvallisuuteen”, painottaa hankkeessa toimitusketjun hallinnasta vastaava Tarja Nousiainen.

Logistikkona Alanen näkee hankkeen hyödyt ennen muuta virhemahdollisuuksien minimointina, toimituksiin liittyvän tietovirran tehokkaampana hallintana ja tiedon reaaliaikaisuutena.

Nousiaisen mukaan muutamat Metsä Fibren asiakkaat käyttävät toiminnoissaan jo rfid-tunnistusta. Näin ne hyötyvät samoista ominaisuuksista, jotka tehostavat Metsä Fibrenkin sellulogistiikkaa. Esimerkiksi asiakkaan oma varastonhallinta helpottuu ajantasaisen informaation ansiosta.

”Jatkamme rfid:tä hyödyntävien asiakaspalvelukonseptien kehittämistä yhteistyössä asiakkaidenkin kanssa.”

Pitkä matka takana

Metsä Fibren rfid-hankkeen alkujuuria saa kaivaa aina vuodesta 2006. Haastavaksi sellun tägittämisen tekevät tuotteen muoto ja logistisen ketjun ajoittainen fyysinen rajuus.

”Selluyksikkö on pelkistetysti nippu karkealaitaisia arkkeja, jotka on sidottu pakkaukseksi teräslangalla. Sen lisäksi, että pakkaus ei ole millekään tunnistusteknologialle helppo, on sellupaali myös varsin kovan käsittelyn alaisena lastauksissa ja kun lasti puretaan laivojen ruumasta. Paaliin ei ole helppo kiinnittää mitään, mikä pysyisi menossa mukana”, Alanen huomauttaa.

Haaste ratkaistiin kiinnittämällä rfid-tunniste pienpaalien väliin aina tiettyyn kohtaan. Tägi ei näy ulospäin, mutta on silti luettavissa.

Bremenin satama kumppanina

Sellun ja paperin logistiikkaan erikoistuneen satamaoperaattori V. Alexander Bremenin toimitusjohtajan Carsten Hellmersin mukaan yhtiö osallistui Metsä Fibren pilottihankkeeseen vuonna 2011, koska kyseessä on tärkeä yhteistyökumppani.

”Näimme myös, että investointimme voi houkutella muitakin yhtiöitä ottamaan käyttöönsä vastaavanlaisen järjestelmän. Näin investointi kääntyisi eduksemme ja koko Bremenin sataman hyödyksi.”

Prosesseiltaan automatisoidun rfid:n pohjimmainen hyöty on Hellmersin mukaan helppo nähdä.

”Dokumentaatio koko logistisessa ketjussa tarkentuu ja inhimilliset virheet vähenevät.”

Rfid-valmiudet it-ohjelmistoineen ja laitteistoineen maksoivat noin 80 000 euroa.

”Toki mietimme sitä, miten saamme investointimme kannattamaan. Toisaalta voimme nyt erottua eduksemme, sillä monilla satamilla ei ole tällaista työkalua käytössään.”

Teksti Jaakko Liikanen
Kuva Metsä Fibre

Uusimmat