Naishenkilö pitää kädessään puuntaimenta.

Suuren mittakaavan selluntuotantoa Uruguayn sydämessä 

UPM Paso de los Torosin sellutehdas on Uruguayn historian suurimpia yksityisiä investointeja. Huimalla 2,1 miljoonan tonnin vuosituotantokapasiteetillaan se on myös yksi maailman moderneimmista ja tehokkaimmista sellutehtaista. 

Toukokuun 2023 lopussa UPM:n, Suomen metsäteollisuuden ja Uruguayn historian suurin investointi huipentui UPM Paso de los Torosin uuden sellutehtaan käynnistymiseen. Eukalyptussellutehtaan lisäksi hankkeeseen on kuulunut selluterminaalin rakentaminen Montevideon syväsatamaan sekä paikallista infrastruktuuria ja tiloja, kuten teitä ja asuntoja. Investoinnin kokonaisarvo on 3,47 miljardia dollaria. 

Jättihankkeen läpivienti kysyi poikkeuksellista sinnikkyyttä, sillä projektin ollessa jo hyvässä vauhdissa keväällä 2020 iski COVID-pandemia. Kansalliset rajoitukset, rakennustyömaiden tiukat säännökset sekä pandemian mukanaan tuomat karanteenit ja logistiset haasteet pistivät projektiorganisaation melkoiseen painetestiin. Tilanteesta selvittiin yhdistämällä suomalainen sisu ja uruguaylainen positiivisuus uusien toimintamallien luomiseksi. 

3,47

miljardia dollaria investoinnin kokonaisarvo.

Sinnikkyyttä ja luovuutta tarvittiin myös UPM Paso de los Torosin sellutehtaan rakentamiseen tarvittavien koneiden, laitteiden ja rakenteiden kuljettamiseksi Uruguayn sisämaahan sijaitsevalle tehdasalueelle. Laajat lastinsiirrot tehtiin vuoden 2021 aikana, ja ne koordinoitiin yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa. UPM vastasi useista tieinfrastruktuurin parannuksista, joihin kuului 28 ohitustien rakentaminen sekä teiden, reittien ja siltojen kunnostus. 

UPM:n Uruguayn sellutehdas ilmasta käsin katsottuna.

Ennätyspanostukset ekologiseen ratainfraan

UPM:n sellutehtaan rakentaminen käynnisti Uruguayn hallituksen mittavat investoinnit logistiseen infrastruktuuriin. Paso de los Torosista Montevideon satamaterminaaliin johtavan rautatien uudelleenrakentaminen on ollut yksi Uruguayn historian merkittävimmistä infrastruktuurihankkeista, joka on toteutettu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.  

UPM Paso de los Torosin sellutehtaan ja Montevideon satamaterminaalin yhdistävä uusittu ja parannettu rautatie luo tehokkaan toimitusketjun maailmanmarkkinoille. UPM arvioi ajavansa kuusi junaa päivittäin, joista jokainen kuljettaa 1 664 tonnia sellua. Montevideon selluterminaalissa on viisi rataa, jotka johtavat suoraan Paso de los Torosin tehtaalle. 

Ensimmäiset Montevideoon matkaavat UPM-junat on tarkoitus saada liikenteeseen kuluvan vuoden aikana. 

1 664 tn

UPM arvioi ajavansa kuusi junaa päivittäin, joista jokainen kuljettaa 1 664 tonnia sellua.

Rautatiekuljetukset ovat ympäristöystävällisin tapa siirtää sellua Paso de los Torosista Montevideon satamaan – päästöt ovat kahdeksan kertaa pienemmät kuin kuorma-autot, kuusi kertaa pienemmät kuin proomukuljetukset ja kolme kertaa alhaisemmat kuin keskimääräiset tavarajunat. 

Kasvua kaikilla markkinoilla 

UPM on viime vuosien kasvuhankkeellaan luonut Uruguayhin kilpailukykyisen teollisen toimintamallin, jolla taataan puun saanti vastuullisen metsänhoidon periaatteiden mukaan hoidetuilta puuviljelmiltä, yhtenäiset laatuvaatimukset täyttävän eukalyptussellun toimitukset kahdelta tehtaalta sekä tehokas logistiikka. Tämä on merkittävä askel yhtiön kasvustrategiassa ja vahvistaa sen asemaa sellun ja paperin globaalina johtajana.  

Joulukuussa 2023 UPM:n sellu-, saha- ja metsäliiketoiminnan eli UPM Fibresin vetäjänä aloittanut Aki Temmes uskoo sellun markkinoiden kasvuun etenkin hygieniatuotteissa ja pakkausmateriaaleissa käytettävien pehmo- ja erikoispapereiden saralla. Euroopan ja Kiinan päämarkkinoiden ohella kasvua tavoitellaan myös Pohjois-Amerikasta. 

“Uruguayn toimintojemme laajentumisen myötä olemme alkaneet myydä sellua Pohjois-Amerikkaan ja perustaneet sinne oman myynti- ja asiakaspalvelutiimin. Markkinoille tuomamme eukalyptus poikkeaa laatuominaisuuksiltaan paikallisesti tuotetusta lyhytkuitusellusta. Meillä on hyvät mahdollisuudet kehittää siellä kannattavat markkinat”, sanoo Temmes. 

Sivuvirrat hyötykäyttöön 

Maailma muuttuu koko ajan entistä vihreämmäksi ja vastuullisemmaksi samalla kun kaupungistuminen ja kasvava keskiluokka lisäävät sellusta valmistettujen hygienia- ja muiden kuluttajatuotteiden sekä pakkausmateriaalien kysyntää. Tämä tarkoittaa, että UPM:n tehtaille tuleva puuraaka-aine käytetään tehokkaasti viimeistä tikkua myöden. 

Sellua ja sellun tuotannossa syntyviä sivuvirtoja ja tähteitä hyödynnetään jo nyt täysin uudenlaisissa tuotteissa. Näitä ovat esimerkiksi sellun tähteenä syntyvästä raakamäntyöljystä Lappeenrannassa tuotettava UPM BioVerno -diesel sekä sellusta valmistetut biolääketieteen tuotteet hydrogeeli soluviljelyyn ja biohajoava haavasidos. Uusia mahdollisuuksia on yhä lukemattomia ja tulevaisuudessa sellu voi olla myös monen uuden sivuvirtoihin perustuvan liiketoiminnan mahdollistaja. 

“Ensimmäisten kuukausien aikana olen ehtinyt jo kiertämään useilla paikkakunnilla ja eri maissa tapaamassa ja kuuntelemassa niin Fibresin kollegoita kuin asiakkaita ja muita sidosryhmiämme. Liiketoiminnoissa on viime vuosina tehty erittäin hyvää työtä ja nyt meidän on jatkettava heikommasta syklistä eteenpäin keskittymällä hyvään suoritukseen. Uskon, että pitkällä aikavälillä meillä on erittäin vahvat kasvun perusteet”, vakuuttaa Temmes. 

Uusimmat