Sivutuotteet tehokäyttöön

Tarrat

Tarrateollisuuden sivutuotteita voidaan uusiokäyttää muiden tuotteiden valmistuksessa.

Metsäjätit hakevat resurssitehokkuuden avulla lisää ekologisuutta tuotteisiinsa ja tuotantoprosesseihinsa.

Kaupungistumisen, ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen niukkenemisen kaltaiset megatrendit kirittävät biotalouden yrityksiä kehittämään entistä vastuullisempia ja ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita.

Tarralaminaattia valmistavan UPM Raflatacin liiketoiminnan lähtökohtana on ollut alusta alkaen kehittää ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita, joita voidaan myös kierrättää uudelleen. UPM Raflatacin tarralaminaattia käytetään esimerkiksi juoma-, ruoka- ja lääketeollisuuden tuotteiden etiketöinnissä vahvistamaan brändimielikuvaa, kertomaan tuotteesta ja helpottamaan tuotteiden tunnistamista. Resurssitehokkuuden merkitys osana Raflatacin liiketoimintastrategiaa on vahvistunut viime vuosina.

”Aloimme jo kymmenisen vuotta sitten miettiä, miten voisimme hyödyntää tehokkaammin tarralaminaatin valmistuksessa syntyvät sivutuotteet. Isona haasteena oli kuitenkin löytää toimiva tekninen ratkaisu siihen, miten hyödyntää sivuvirtoja, jotka sisältävät niin paperia, muovia, liimaa kuin silikoniakin”, sanoo UPM Raflatacin liiketoiminnan kehitysjohtaja Erkki Nyberg.

Kun teknisiä ratkaisuja onnistuttiin kehittämään, heräsi ajatus tarrateollisuuden sivutuotteiden laajemmasta uusiokäytöstä yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Uudelleen kierrätettäviä raaka-aineita syntyy Raflatacin tarralaminaatin valmistuksen lisäksi tarrapainoasiakkaiden tuotannossa sekä loppuasiakkailla, jotka etiketöivät omia tuotteitaan.

”Loimme arvoketjumme kanssa toimintamallin, miten kerätä tuotannon eri vaiheissa syntyvät sivutuotteet talteen ja kierrättää ne uudelleen UPM:n paperi- ja biotuotannossa. Kun jätettä ei mene enää kaatopaikalle, syntyy asiakkaillemme ympäristöhyötyjen lisäksi myös huomattavia kustannussäästöjä jätemaksuissa”, Nyberg sanoo.

Sataprosenttinen kierrätys

UPM Raflatac kerää omat ja asiakkaidensa kierrätysjätteet kolmeen tehtaaseen Saksassa ja yhteen Walesissa, minkä lisäksi Raumalla sijaitsevassa voimalaitoksessa kierrätysjäte poltetaan energiaksi ja höyryksi, joka voidaan hyödyntää sähköntuotannossa. Siitä syntyvä jäännöshöyry hyödynnetään paperikoneiden telojen lämmittämiseen, ja loppuosa menee Rauman kaupungin kaukolämpöön.

Nyberg on ollut alusta alkaen mukana kehittämässä UPM Raflatacin RafCycle-kierrätyskonseptia, jonka tavoitteena on hyödyntää tarrateollisuudessa syntyvät sivutuotteet UPM ProFi -puumuovikomposiitin raaka-aineena, energiana UPM:n paperitehtailla sekä paperin raaka-aineena. Aiemmin jätteenpolttolaitoksiin tai kaatopaikoille päätyneet sivutuotteet saadaan nyt kokonaisuudessaan hyötykäyttöön.

”Konsepti on luonteva osa konsernimme strategista linjausta. Haluamme olla eturintamassa kehittämässä ympäristöystävällisiä, hiilipihejä ja resurssitehokkaita tuotteita. Myös bränditalot edellyttävät kumppaneiltaan enemmän eettisyyttä ja ekologisuutta, kun kuluttajista on tullut ympäristötietoisempia. Tulevaisuudessa myös lainsäädäntö ohjaa tähän suuntaan”, Nyberg sanoo.

Kevyempi ja ohuempi paperi

Resurssitehokkuuden avulla myös UPM Raflatacin omaan tuotekehitykseen on onnistuttu luomaan uusia innovaatioita.

”Entistä kevyemmät ja ohuemmat pinta- ja taustamateriaalit vaikuttavat tarran koko elinajan ympäristövaikutuksiin ja pienentävät sen hiilijalanjälkeä. Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta tarrat ovat hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto muihin etiköintitekniikoihin verrattuna”, toteaa UPM Raflatacin myyntipäällikkö Matti Hakkarainen.

Etiketöintiin tarkoitetut tarrat koostuvat neljästä komponentista: pinnasta, liimasta, taustasta ja sen silikonipinnasta. Pinta voi olla muovi tai paperia, samoin tausta. Liuotinpohjaisten liimojen sijasta UPM Raflatacin tuotteissa käytetään vesiliukoisia liimoja.

Etiketöintimarkkinoista tarrat haukkaavat noin 40 prosenttia. Markkinat kasvavat nyt nopeimmin Kiinassa, Intiassa ja myös Itä-Euroopassa.

Näin sidosryhmät hyötyvät RafCyclestä

Tuote-etikettejä valmistava puolalainen Drescher Euro-Label on onnistunut vähentämään 70 prosentilla jätemaksujaan, kun etikettien tuotannosta syntyvä matriisijäte hyödynnetään energiaksi UPM:n paperitehtaalla Schwedtissä sen sijaan että se vietäisiin kaatopaikalle.

Wintek Flexo Prints Bangaloressa Intiassa murskaa ja puristaa tuotantojätteensä polttoainebriketeiksi UPM Raflatacin kehittämällä paikallisella laiteratkaisulla, joka on monistettavissa myös muillekin asiakkaille.

Italialaisen laatuviinien valmistajan Masi Agricolan hiilijalanjälki on kaventunut merkittävästi RafCyclen ansiosta. UPM Raflatac on kehittänyt ympäristövaikutusten arviointiin Label Life -työkalun, jonka mukaan Masi Agricolan kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet 26 prosentilla, veden kulutus kolmella prosentilla ja energian kulutus prosentilla etiketöinnistä syntyvien sivutuotteiden kierrätyksen ansiosta.

Teksti: Olli Manninen
Kuva: UPM

 

 

 

Uusimmat