Sanasta miestä: Suomen ympäristökeskus

Metsäbioenergian käyttö lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää. On odotettavissa, että se aletaan ottaa huomioon ilmastopolitiikan päästölaskelmissa.

Professori Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus

Perustuuko puun energiankäyttö väärille laskelmille professori Mikael Hildén?

Puun polttamisen päästökerroin on EU:n nykyisessä ilmastopolitiikassa käytännössä nolla. Tutkimusten mukaan metsäbioenergian käytöstä aiheutuu kuitenkin hiilidioksidipäästöjä. Tähän on EU:ssa kiinnitetty huomiota, ja siellä on käynnissä prosessit päästöjen huomioon ottamiseksi tulevissa ilmastopoliittisissa päätöksissä.

Suomessa ei pitäisi panna päätä pensaaseen ja kuvitella, että nykyinen tila jatkuisi ikuisesti. Muuten käy kuten kävi turveasiassa. Silloin Suomi ajoi päänsä seinään, kun loppuun asti yritettiin vaikuttaa siihen, että turve olisi jotain muuta kuin fossiilinen polttoaine.

Puunpolton hiilidioksidipäästöille voi tulla hinta. Todennäköisesti senkin jälkeen osa metsävaroista on järkevä hyödyntää energiantuotannosta. Täällä ei kuitenkaan pitäisi hirttäytyä sellaisiin ratkaisuihin, joiden elinkelpoisuus perustuu vahvasti nykyisiin laskentasääntöihin, vaan varautua erilaisiin mahdollisuuksiin.

Uusimmat