Sanasta miestä Sixten Sunabacka

Puurakentamista Suomessa pitää kehittää. Tällä seudulla (Kouvolan seutu) on osaavaa työvoimaa ja ideoita.

Työministeri Lauri Ihalainen  (Kouvolan Sanomat 31.8.)

Millaiseksi työ- ja elinkeinoministeriössä nähdään puurakentamisen potentiaali, Metsäalan strategisen ohjelman johtaja Sixten Sunabacka?

Esimerkkinä voidaan pitää Ruotsia, jossa on jo toistakymmentä vuotta panostettu puurakentamiseen niin silloissa, kerrostaloissa, päiväkodeissa kuin muissakin julkisissa rakennuksissa. Nyt puukerrostalojen markkinaosuus on jo heidän tietojensa mukaan noin 20 prosenttia.

Jos me Suomessa lähtisimme tavoittelemaan samaa, se tarkoittaisi usean sadan miljoonan euron bisnestä ja tuhansia työpaikkoja. Sen saavuttamiseen on pitkä tie, mutta jos se on mahdollista Ruotsissa, niin miksei se olisi mahdollista myös Suomessa. Toki puurakentamisen mukanaan tuomat työpaikat voivat osittain olla pois muusta rakentamisesta, mutta puunkäyttö kotimaisena raaka-aineena toisi myös merkittäviä kerrannaisvaikutuksia.

Alalla pitäisi panostaa myös vientiin. Metsäteollisuuden viennin arvo oli viime vuonna vajaat 11 miljardia euroa, ja viennistä 80 prosenttia oli paperijalosteita ja sellua. Puutuotejalosteiden, joihin kuuluvat puutalojen lisäksi myös muun muassa ovi- ja ikkunakalusteet, viennin arvo oli vajaa puoli miljardia. Meillä on suuri tarve ja potentiaali nostaa kaikkien puutuotteiden vientiä.

Uusimmat