Ranska haluaa lisätä puunkäyttöä

Ranskan metsäsektorin liikevaihto on 60 miljardia euroa, ja se vastaa noin 2,8 prosenttia bruttokansantuotteesta. Alaan liittyvissä töissä työskentelee 440 000 henkeä.

Ranskan metsäpinta-ala on yli 16 miljoonaa hehtaaria, ja se on Euroopan 4. suurin metsämaa. Lisäksi Ranskan merentakaisilla alueilla, erityisesti Etelä-Amerikassa Ranskan Guyanassa, on reilut kahdeksan miljoonaa hehtaaria trooppista metsää. Ranskan metsien puustosta noin 70 prosenttia on lehtipuita, keskeisimmät puulajikkeet ovat tammi, pyökki ja mänty. Kaikkiaan puulajikkeita löytyy Ranskasta 138.

Ranskan metsäomistus on hyvin pirstaloitunutta. Julkisia metsiä hoitaa paikallinen metsähallitus ONF. Maassa on 3,3 miljoonaa yksityistä metsänomistajaa, jotka omistavat metsää yhteensä 12 miljoonaa hehtaaria. Yli 2,5 miljoonan yksityisomistajan hallussa metsää on kuitenkin alle hehtaari.

Ranskan vuotuiset kaupalliset metsähakkuut ovat 38 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kansallisen metsäohjelman tavoitteena on lisätä hakkuita. Ensisijaisena kohderyhmänä on ­aktivoida 400 000 suurinta metsänomistajaa, jotka omistavat 75 prosenttia yksityismetsistä.

Parhaillaan on käynnissä myös kolmivuotinen puunkäytön lisäämisen ja tehostamisen ohjelma, jossa korostetaan erityisesti puun käyttöä ympäristö- ja ilmastoystävällisenä rakennusmateriaalina. Ranskassa on jo tällä hetkellä pitkälle kehittynyttä puurakentamista.

Metsän merkitys on suuri pyrittäessä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Maan uusiutuvasta energiasta 40 prosenttia on puupohjaista.

Teksti Sami Laakso
Kuva Shutterstock

Uusimmat