Eeva Korolainen, kauppapolitiikan päällikkö, Metsäteollisuus ry

Puun ja puutuotteiden vienti Isoon-Britanniaan pomppasi

”Iso-Britannia säilytti viime vuonna kolmannen sijansa Suomen metsäteollisuuden viennin kohdemaana kahdeksan prosentin osuudellaan. Arvoltaan vienti Isoon-Britanniaan oli noin miljardi euroa”, kauppapolitiikan päällikkö Eeva Korolainen Metsäteollisuus ry:stä kertoo. 

”Vielä vuonna 2016 Iso-Britannia oli kakkosena, mutta kyse on suurelta osin siitä, että Kiinan merkitys on kasvanut, ja se on siksi kirinyt Britannian ohi.”

Puutuotteiden osuus metsäteollisuuden viennistä Isoon-Britanniaan on kasvanut. 

”Viime vuodet ovat olleet erikoisia monella tavalla. Brexit oli tuloillaan tai jo voimassa ja aiheutti epävarmuutta ja talousvaikutuksia. Vuonna 2020 koronapandemia nosti puutavaran kysyntää ja laski paperin kysyntää, ja myös logistiikka- ja konttikysymykset sekä tuotantoseisokit maailmalla vaikuttivat. Alkuvuonna 2021 meillä oli myös metsäteollisuuden lakkoja.”

Puutuotteiden viennin arvo Isoon-Britanniaan kasvoi vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna yli 90 prosenttia ollen 456 miljoonaa euroa. 

”Vuonna 2019 arvo kyllä laski, mutta kasvu vuonna 2021 oli silti merkittävä. Sekä hinnat nousivat että viennin määrä kasvoi.”

Paperia ja kartonkia vietiin edelleen Suomesta Britanniaan eniten, 493 miljoonan euron arvosta. 

Brexit on lisännyt hallinnollista taakkaa, mutta suomalaiset yritykset eivät ole pitäneet sitä liian suurena rasitteena. Isompia haasteita ovat olleet logistiikkakustannusten maailmanlaajuinen nousu ja Ison-Britannian kuljettajapula. 

Isosta-Britanniasta myös tuodaan Suomeen metsäteollisuuden tuotteita. Tuonnin kokonaisarvo oli vaatimattomat 28 miljoonaa euroa verrattuna miljardin euron vientiin. Tärkein tuoteryhmä oli paperi ja kartonki.

Uusimmat