Polttoainetta puusta

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan sellunvalmistusprosessissa syntyvää raakametanolia käytetään tällä hetkellä tehtaan omassa energiantuotannossa. Tavoitteena on kuitenkin raakametanolin puhdistaminen kaupalliseksi ja jalostusarvoltaan korkeammaksi biometanoliksi.

Metsä Fibre on selvittänyt tätä yhdessä Veolian kanssa, joka suunnittelee tarkoitukseen sopivan jalostuslaitoksen rakentamista Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen.

“Veolia ja Metsä Fibre ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kehittäessään hanketta, jonka tavoitteena on tehostaa metsän käyttöä, osallistua maailmanlaajuiseen energiamuutokseen ja vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Äänekosken biotuotetehdas on edelläkävijä tässä kehityksessä, ja siksi Metsä Fibrelle ja Veolialle luonnollinen paikka kehittää teollista kumppanuutta”, kertoo Veolia Nordicin liiketoiminnan kehitysjohtaja Jacob Illeris.

Toteutuessaan Veolian jalostuslaitosinvestointi olisi ensimmäinen tähän teknologiaan perustuva täyden mittakaavan laitos maailmassa, ja siinä tuotettaisiin vuosittain 12 000 tonnia biometanolia.

Metanoli on yksi maailman käytetyimmistä kemikaaleista, ja biometanolilla on erittäin suuri kirjo potentiaalisia käyttökohteita. Veolian tavoitteena ovat alkuvaiheessa Pohjoismaiden ja EU:n markkinat, missä biometanolille on kysyntää erityisesti maaliikenteen polttoaineena.

Metsä Fibren liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen pitää yhteistyötä Veolian kanssa arvokkaana lisänä Metsän Fibren biotuotekonseptille. Siinä tehtaalle tulevan uusiutuvan puuraaka-aineen kaikki komponentit hyödynnetään erilaisina lisäarvoa tuottavina biotuotteina, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita.

“Veolian jalostuslaitoksen on tarkoitus integroitua sataprosenttisesti Äänekosken biotuotetehtaaseen. Osa jalostusprosessissa erotettavissa aineista palautuisi edelleen takaisin Metsä Fibrelle. Yksi tällainen aine on rikki, jota hyödynnetään mäntyöljyn valmistuksessa käytettävän rikkihapon tuotannossa”, Pehu-Lehtonen sanoo.

Teksti Ari Rytsy
Kuva Metsä Group

Uusimmat