Kaksi henkilöä keskustelee tehtaalla kuitupakkauskoneen tuotantolinjan äärellä.

Muoto 3D -kuitupakkaukset taipuvat moneksi

Muovista on vaikea luopua kokonaan, mutta monessa käyttökohteessa se voidaan korvata uusiutuvilla ja kierrätettävillä biomateriaaleilla. Puukuidusta valmistettu Muoto 3D -kuitupakkaus mahdollistaa muoviteollisuudesta tutut, monimutkaiset pakkausmuodot.

Biotuotteet, joiden takana on usein vuosien tutkimus- ja tuotekehitystyö, ovat nousemassa vaihtoehdoksi muoville monissa uusissa pakkausratkaisuissa. Tähän kategoriaan sijoittuu Metsä Groupin uusiu­tuvasta ja vastuullisesti kasvatetusta suomalaisesta puusta valmistettava Muoto™-tuote, joka puristetaan lopulliseen muotoonsa 3D-kuitutuoteteknologialla.

Kuitutuoteteknologiassa on kyse uudentyyppisestä teknisestä konseptista, jonka avulla voidaan tuottaa kilpailukykyisiä, hygieenisiä ja resurssitehokkaita ratkaisuja muun muassa ruokapakkauksiin. Monimutkaisten pakkausmuotojen lisäksi Muoto-tuotteista saadaan esimerkiksi perinteisellä kuituvalosteknologialla valmistettavia munakennoja kevyempiä ja vahvempia”, kertoo projektia Metsä Springissä johtava Jarkko Tuominen.

Muoto 3D -kuitupakkauksella on takanaan yli kolmen vuoden tuotekehitysputki, jonka lähtölaukauksena toimi halu etsiä uusia tapoja lisäarvon tuottamiseksi suomalaisille metsille ja metsäteollisuudelle. Metsä Groupin Äänekosken tehdasalueella pyöritetään nyt 3D-kuitutuotteiden koetehdasta, johon Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja Valmet ovat investoineet yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

Kumppanuudet pienentävät riskejä ja nopeuttavat prosessia

3D-kuitutuotehankkeen alkumetreillä kävi selväksi, että uuden tuoteinnovaation valmistaminen halutulla tavalla edellyttäisi täysin uudenlaisen valmistusteknologian kehittämistä. Tätä varten Metsä Group partneroitui metsäteollisuuden teknologia-, automaatio- ja palvelutoimittajana tunnetun Valmetin kanssa. Valmetin liiketoiminnan kehitysjohtaja Juho Pyrrö kertoo, että Muodon parissa on tehty alusta asti tiivistä yhteistyötä. Tuotteeseen liittyvistä kehitysnäkökulmista keskustellaan edelleen lähes päivittäin.

”Perinteinen kuituvalosteknologia ei ole kehittynyt pitkään aikaan, joten tällaiselle murrokselle on olemassa selkeä tarve. Valmetin osallistumista hankkeeseen helpotti Metsä Groupin kaltaisen suuren metsäteollisuuden toimijan mukanaolo. Kun panostukset ovat molemmin puolin kunnossa, tuotekehitysprojektiin liittyvät riskit pienenevät ja koko prosessi nopeutuu”, sanoo Pyrrö.

3D-kuitutuotehanke on esimerkki nykyaikaisesta tuotekehitysprojektista, missä hyödynnetään eri yhtiöiden omaa tuote- ja prosessiteknologian kehitystä, kattavaa osaamisverkostoa ja modernia teknologiaa. Myös teko­älyn käyttöönottoon luodaan hyvä pohja mahdollista tulevaisuuden liiketoimintaa silmällä pitäen. Valmet hyödyntää erilaisia digitaalisia simulaatioita osana omia prosessejaan.

”Metsä Spring käyttää myös apunaan paljon alihankkijoita ja laajaa tutkimusverkostoa. Mukana ovat muun muassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun, LAB Muotoiluinstituutin ja Helsingin yliopiston kaltaisia oppilaitoksia toteuttamassa erilaisia osaprojekteja esimerkiksi tuotesuunnittelun ja logistiikan saralla”, kertoo Metsä Springin tuotepäällikkö Tarja Heikkilä.

Fiskarsin saksien lahjapakkaus, jossa on hyödynnetty uutta 3D-kuituteknologiaa.

Metsä Boardin osaamiskeskuksessa kiihdytetään uusia innovaatioita

Vastuullisista suosikkituotteistaan tunnetun Fiskarsin ReNew-sakset ovat ensimmäinen tuote, jonka lahjapakkauksen prototyypissä on hyödynnetty 3D-kuitutuotetekno-logiaa. Metsä Springin, Metsä Boardin sekä Fiskars Groupin yhteistyössä suunnittelema lahjapakkauskonsepti löysi muotonsa Metsä Boardin osaamiskeskuksessa, ja siinä yhdistyvät saksiklassikoiden muotoa mukaileva kolmiulotteinen Muoto-sisäpakkaus sekä Metsä Boardin taivekartongista valmistettu kotelo. Kahden eri biopohjaisen materiaalin liitosta syntynyt ekologinen ja kestävä pakkaustuote kertoo Metsä Boardin toimitusjohtajan Mika Joukion mielestä onnistuneesta tuotekehityksestä.

”Tällaiset innovaatiot luovat biopohjaisille pakkausratkaisuille uusia markkinoita ja vähentävät fossiilisten raaka-aineiden käyttöä, mikä on monelle merkkituotteelle tärkeä asia. Tämän eteen teemme Äänekosken osaamiskeskuksessa tiivistä yhteistyötä sekä Metsä Springin että monien tunnettujen brändien omistajien kanssa”, kertoo Joukio.

Metsä Boardin agendalla tuotekehitys on ollut korkealla jo pitkään. Siitä kertovat muun muassa markkinoiden kevyimmät kartonkipakkausratkaisut ja barrierkartonkien parissa saavutetut onnistumiset. Erityisesti elintarvikkeiden pakkaamiseen soveltuvia dispersio- ja biopäällystysratkaisuja on tarkoitus kehittää edelleen. Sen lisäksi Metsä Board vahvistaa asemaansa tänäkin vuonna noin 250–300 miljoonan euron investoinneilla.

”Husumin tehtaan ykköslinjaston vuotuista taivekartonki-kapasiteettia kasvatetaan noin 200 000 tonnilla. Uusittu kartonkikone on tarkoitus käynnistää loppuvuodesta 2023. Kemissä jatkamme kartonkitehtaan kehittämistä, jonka myötä sen kartonkikapasiteetti tulee kasvamaan noin 40 000 tonnilla. Samalla tehtaan veden ja energian kulutus vähenee merkittävästi. Myös Kaskisten uuden taivekartonkitehtaan esisuunnitteluprojekti etenee suunnitelmien mukaan”, luettelee Joukio.

Uusimmat