Mikrobi ei pidä pihkasta

Puupohjaisten, turvallisten ja ympäristöystävällisten antimikrobisten ja muovia korvaavien ratkaisujen soveltuvuutta sairaalaympäristöön on testattu Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä.

VTT:n, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja alan yritysten yhteisessä Sami & Samu -hankkeessa tunnistettiin mikrobien vähentämiseen tehoavia puupohjaisia yhdisteitä ja kokeiltiin UV-kameratekniikkaa pintojen puhtauden arvioinnissa.

Hankkeessa selvisi muun muassa se, että pihka- ja puunkuoritanniinit vähensivät väliverhojen bakteerimääriä. Potilashuoneiden väliverhoilta edellytetään antimikrobisia ominaisuuksia eli kykyä tappaa mikrobeja ja estää niiden kasvua.

Keski-Suomen keskussairaalan kokeissa selvitettiin, miten puunkuoritanniinilla käsiteltyjen verhokankaiden ja tavanomaisten väliverhojen mikrobimäärät erosivat toisistaan kahden kuukauden seurantajakson aikana.

Sairaalan sisätautien ja keuhkosairauksien osastolla toteutetussa testissä havaittiin, että biopohjaiset, antimikrobiset pinnoitteet vaikuttivat tarkoitetulla tavalla potilashuoneiden väliverhoissa. Pihka ja puunkuoren tanniinit osoittautuivat lupaaviksi antimikrobisiksi yhdisteiksi.

Kaksivuotinen Sami & Samu -hanke käynnistyi elokuussa 2018 ja sen kokonaisbudjetti oli 657 000 euroa. Hankkeen toteuttivat VTT, Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri yhdessä alan teollisuuden kanssa. Hanketta koordinoi VTT. Keski-Suomen liitto oli hankkeen päärahoittaja, ja muita rahoittajia olivat sen tutkimusosapuolet ja siihen osallistuvat yritykset. Hankkeen tulokset valmistuivat keväällä 2021 ja hanke päättyi kesäkuussa 2021.

Hankkeeseen osallistuneet yritykset olivat Kiilto-Clean Oy, Millidyne Oy, Paptic Oy, Sakupe Oy, Serres Oy, UPM-Kymmene Oyj, Walki Oy, Woodly Oy ja Repolar Pharmaceuticals Oy.

Uusimmat