Metsäosaajia metsästämässä

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten henkilöstöstä eläköityy 2020-luvun aikana noin neljännes, eli yhteensä 10 000 henkilöä. Haaste koskee muitakin toimialoja, sillä Suomen väestöpyramidi on muutoksessa kärjellään seisovaksi kolmioksi.

Osaamisen ja koulutuksen päällikkö Soile Koriseva Metsäteollisuus ry:stä huomauttaa alan investointien leventävän myös tuotannollista arvoketjua. Sen varrelle on saatava riittävästi tekijöitä. 

Puunkorjuusta alkava puunjalostuksen arvoketju työllistää tällä hetkellä yhteensä noin 140 000 henkilöä.

Palvelukseen halutaan

Metsäteollisuus ry. kartoitti viime vuonna jäsenyritystensä osaavan työvoiman saatavuutta. Rekrytoinneissa haastetta oli niin ammatillisista osaajista kuin korkeakoulun suorittaneista. Osaamista on ollut haastava saada etenkin kunnossapito- ja huoltotehtäviin, valmistus- ja käyttötehtäviin sekä tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin.

Rekrytoinneissa haasteita on ollut etenkin sähkö- ja automaatioalan, prosessiteollisuuden ja puualan ammattilaisista. Toimihenkilöiksi tarvitaan etenkin kone- ja sähkötekniikan insinöörejä sekä puunjalostustekniikan diplomi-insinöörejä.

Kyselyn tulos ei ollut Korisevalle varsinaisesti yllätys. 

”Se tuki sitä, mitä olemme yrityksiltä jo aiemminkin kuulleet. Monipuolista osaamista pitää kehittää, samoin alan vetovoimaisuuden lisäämisessä on paljon tehtävää.”

Korisevan mukaan haasteisiin on vastattava sekä koulutuspolitiikan keinoin että alan vetovoimaa lisäämällä.

Koulutuspoliittisena ratkaisuna hän kiittelee jo viime hallituskaudella tehtyä ammatillisen koulutuksen uudistusta. Sen pyrkimyksenä on ollut tehdä ammatillisesta koulutuksesta aiempaa joustavampaa ja työelämälähtöisempää.

”Yritykset ovat hyvin kiinnostuneita oppisopimusmallista, jäsenistöstämme noin 80 prosenttia hyödyntää sitä. Osaamisen kriteerien jatkuvasti noustessa on ymmärrettävää, että yritykset haluavat kouluttaa osaajia itse.”

Innovaatioita, uusia tuotteita ja metsureita

Omanlaisensa haaste on nuorten varsin yksioikoinen mielikuva metsäteollisuudesta. 

Lukioissa ja korkeakouluissa järjestetään infotilaisuuksia, mutta erityisesti tietoa jaetaan Mahdollisuuksien metsä – Suomen suurin työpaikka -kampanjalla, jolla lähestytään yläkoululaisia.

Metsäteollisuuden ammattilaiset ­vierailevat kertomassa metsäalasta, sen opiskelu- ja työmahdollisuuksista sekä uusista tuotteista. Kouluvierailuja tehdään noin 350 yläkouluun vuosittain. Jo kuudesti järjestetty kampanja on juuri päivitetty.

”Vierailut tehdään ensi keväästä alkaen 8. luokille. Aiemmin lähestyttiin ysiluokkalaisia, mutta se on opiskeluvaihtoehtojaan pohtiville hieman liian myöhään. Monia tulevaisuuteen ohjaavia valintoja tehdään jo kahdeksannella luokalla”, sanoo Metsäteollisuus ry:n osaamisen ja vetovoiman asiantuntija Reetta Pilhjerta.

Hänen mukaansa metsäteollisuudelta uupuu vetovoimaa, koska nuoret eivät tiedä, mitä metsäteollisuus voi alana ­tarjota.

 ”Mielikuvat ovat kiinni vanhassa. Kun kysytään, mitä metsäteollisuudesta tulee mieleen, saadaan helposti vastaukseksi metsuri. Metsäteollisuus tarjoaa kuitenkin paljon muutakin kansainvälisistä uramahdollisuuksista tuotekehitykseen ja innovaatioihin – tätä kaikkea vieläpä kestävän kehityksen mukaisella uusiutuvalla raaka-aineella.”

Teksti Jaakko Liikanen
Kuva Emmi Kähkönen

Uusimmat