Maailman modernein saha tarvitsee moniosaajia

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Rauman sahasta povataan lippulaivaa 2020-luvun sahatavaratuotantoon. Uudet laitteet ja tuotantomenetelmät mahdollistavat entistäkorkeatasoisemmat ja tasa-laatuisemmat tuotteet, mutta myös henkilöstön osaamiseen panostetaan.

Oriveteläinen sähkö-ja automaatiotekniikan insinööri Atte Kuusenoksa on yksi MetsäFibren Rauman sahan operaattorivalmennuksen tammikuussa 2021 aloittaneista. Ennen Metsälle siirtymistään Kuusenoksa työskenteli UPM:n Korkeakosken sahalla sähkö-ja automaatiokunnossapidossa.

”Päätin hakea Rauman sahan operaattorivalmennukseen, koska se tarjoaa mahdollisuuden työskennellä modernin teknologian, automatiikan ja konenäön parissa. Lisäksi Raumalle rakennettava saha on kaikkien aikojen suurin saha-investointi Suomessa. On hienoa päästä osaksi niin ainutlaatuista hanketta”, kertoo 26-vuotias Kuusenoksa.

Koronan takia pitkälti etäopintona suoritettujen teoriajaksojen jälkeen ensimmäiseen operaattorivalmennukseen osallistuneet ovat työskennelleet Metsän Fibren jo käyvillä sahoilla. Kuusenoksa ahkeroi tällä hetkellä Vilppulassa Veiston sahalinjan parissa. Tarkoituksena on siirtyä Raumalle vuodenvaihteessa.

”Operaattorit ovat mukana tekemässä Rauman sahan koeajoja ja oppivat uutta koko ajan ennen varsinaista starttia. Sahan starttivaiheessa kaikkien on oltava valmiina ja koko henkilöstön on omistauduttava sahan tehokkaaseen ylösajoon niin tuotteen laadun kuin tuotantotehokkuuden osalta”, kertoo Rauman sahan sahanjohtaja Liisa-Maija Perävainio.

Rauman sahan operaattorirekrytoinnit aloitettiin viime vuoden puolella. Ensimmäiseen valmennusohjelmaan valittiin yhteensä 28 henkilöä, ja toista valmennusohjelmaa ollaan parhaillaan käynnistämässä 20 koulutettavan voimin. Perävainion mukaan rekrytoinnit onnistuivat korona-ajasta huolimatta yli odotusten. Hakemuksia tuli yhteensä noin 900 kappaletta.

”Operaattorivalmennukseen haettiin henkilöitä, joilla on kokemusta sahatyöskentelystä, sähköautomaatiosta, mekaanisesta kunnossapidosta tai prosessiosaamisesta. Muita toivottuja ominaisuuksia olivat hyvät valmiudet uuden oppimiseen ja tiimityöskentelyyn”, hän listaa.

Valmennusohjelman aikana koulutettavat suorittavat puuteollisuuden tai koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon niiden edellyttämine näyttöineen. Työssäoppimisen ohella valmennusohjelma pitää sisällään laitetoimittajakoulutusta sekä noin 15 viikkoa teoriaopintoja, joiden järjestämisestä vastaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Käyttäjäkunnossapidolla on iso painoarvo opetuksessa.

”Operaattorit työskentelevät Rauman sahalla yhdestä keskusvalvomosta käsin, mistä ohjataan koko tuotantoprosessia. Lisäksi he suorittavat kentällä muun muassa ennakoivaa kunnossapitoa ja laadunvarmistamista. Siksi valmennuksessa korostetaan moniosaamista”, sanoo Perävainio.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on yksi Euroopan merkittävimmistä saha-tavaran tuottajista, jonka kuusi sahaa toimittavat markkinoille noin 1,8 miljoonaa kuutiota sahattua kuusta ja mäntyä vuodessa. Vuonna 2022 toimintansa aloittava uusi Rauman saha tulee kasvattamaan kyseistä pottia noin 750 000 mäntysahatavarakuutiolla.

”Rauman saha ja sellutehdas muodostavat tehokkaan integraatin, jolla mahdollistetaan siirtyminen fossiilittomiin tehtaisiin. Saha tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä koko maailmassa. Vastaavaa teknologiaa ei ole käytössä muilla sahoilla tässä laajuudessa”, kertoo projektijohtaja Harri Haapaniemi.

Pitkälle vietyä automaatiota hyödyntävässä tuotantomallissa käytetään muun muassa konenäön ja tekoälyn kaltaisia nykyaikaisia teknologioita tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Konenäöllä esimerkiksi ennakoidaan lähestyviä ruuhkatilanteita, ja automaation ja robotiikan avulla tilanteet selvitetään pysäyttämättä tuotantolinjaa.Myös tuotteiden sisäisessä logistiikassa manuaalisen työn tarve on pystytty minimoimaan automatiikalla ja älykkäillä ohjelmistoilla, esimerkkinä valmiin sahatavaran siirto kuljetusvälineeseen automaattisesti ilman trukkisiirtoja.

”Monet näistä ratkaisuista ovat jo käytössä muualla teollisuudessa, mutta eivät vielä sahateollisuudessa. Siksi olemme rakentaneet paljon uutta yhdessä kumppaniemme kanssa sekä pilotoineet esimerkiksi konenäköä Metsä Fibren muilla sahoilla. Tämä on ollut suuri haaste, mutta siinä onnistuminen tuo mukanaan selvää kilpailuetua”, Haapaniemi sanoo.

Rauman sahan suuret volyymit mahdollistavat korkealuokkaisten sahatavaratuotteiden valmistamisen tehokkaasti. Tukkien kiinnittäminen valikoituihin tuotteisiin tehdään jo lajitteluvaiheessa, missä tukkien laatuominaisuudet selvitetään pintaa syvemmältä röntgenmittauksen avulla. Tiukat laatukriteerit kertovat siitä, että uuden sahan tuotteiden käyttökohteet ovat maailmanlaajuisesti vaativissa komponentti-ja puusepänteollisuuden tuotteissa.

Rauman saha ottaa myös ensimmäisenä maailmassa käyttöön niin sanotun dx-sahauksen, missä tehdään esileikkuu ennen varsinaista kappaleiden irtisahausta. Tällä tavalla saadaan aikaan erinomainen pinnanlaatu ja mittatarkkuus sekä saavutetaan suuret sahausnopeudet kaikissa tukkiluokissa. Lisäksi sahauksessa käytettävällä kapeammalla terällä pystytään minimoidaan raaka-aineen hukka.

Rauman sahan rakennustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Tuoreen ja kuivatun sahatavaran käsittelyyn tarkoitettujen rakennusten katto-sekä seinärakenteet ovat valmiit ja lattia-ja LVIS-työt ovat menossa. Samoin sahalinjan ja kuorimon seinäelementit ovat paikallaan ja koneiden perustustyöt käynnissä. Neljä kuivaamokamaria ja kolme kanavaa on jo pystytetty. Rakennukset valmistuvat loppukesällä ja työt jatkuvat LVIS-töiden viimeistelyllä. Kone-ja laiteasennukset alkavat varsinaisesti elokuussa, mutta laaja kuivaamoalue on jo työn alla myös laiteasennusten osalta.

Teksti: Ari Rytsy
Kuva: Metsä Group

Uusimmat