Ligniini jalostuu energiaa pitemmälle

Esimerkiksi metsäteollisuuden järjestelmätoimittajalle kehityskulku sopii erinomaisesti. Valmetin Sellu ja Energia -liiketoimintalinjassa biomateriaaleista vastaava johtaja Jussi Mäntyniemi huomauttaa, että uudet sovellukset mahdollistavat ligniinille polttamista arvokkaampaa käyttöä – ligniinin jalostusarvo on nosteessa.

”Konepajateollisuudelle syntyy näin mahdollisuuksia kehittää ja kaupallistaa teknologioita, jotka hyödyntävät ja jalostavat uusiutuvaa raaka-ainetta edelleen”, Mäntyniemi sanoo.

Valmetin nykyinen tähtituote on LignoBoost-teknologia, jonka ovat alun perin kehittäneet ruotsalainen tutkimuslaitos Innventia ja Ruotsin Göteborgissa toimiva Chalmersin teknillinen yliopisto. Metso hankki teknologian itselleen vuonna 2008 ja jatkoi sen kehittämistä. Nyt teknologia on Metsosta omaksi yhtiökseen irrotetun Valmetin kärkiosaamista.

Kokonaisuudessaan LignoBoost on ligniininerotuslaitos, joka sellutehtaan kylkeen integroituna erottelee ligniinin mustalipeästä. Viimeisin tällainen laitos on toimitettu Stora Enson Sunilan sellutehtaalle Suomen Kotkaan.

Biotalous tuo uusia käyttökohteita

Mäntyniemi korostaa LignoBoostin tärkeyttä innovaationa etenkin siksi, että sen avulla voidaan luoda merkittävä uusiutuva ligniiniin perustuva raaka-ainepohja lukuisille sovelluksille. Potentiaalisia ligniinipohjaisia tuotteita olisivat esimerkiksi biokemikaalit, komposiitit, liikennepolttoaineet, tekniset hiilet, liimat sekä hiilikuidut.

Varsinainen energiatehokkuuden tehostamisen apuväline ei LignoBoost-teknologia Mäntyniemen mukaan kuitenkaan ole.

”Suoranaisesti ei, sillä hyödynnetäänhän ligniinin energiaa jo tänäkin päivänä metsäteollisuudessa lämpönä ja sähkönä. Toki LignoBoost-teknologialla saatava mäntylipeästä erotettu ligniini on varsin korkealaatuista biopolttoainetta. Näin sillä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita, esimerkiksi sellutehtaan meesauunin öljyä tai maakaasua. Kuten Stora Enso Sunilan tehtaallaan tekee.”

LignoBoostille on kuitenkin ajateltu suurempaa roolia biotalouskentän toimijana. Raaka-aineen kysyntä alkaa nopeasti kasvaa, koska ligniinin biosovelluksia kehitellään jo kiivaasti. Näin ligniiniä kannattaa tuottaa ja siihen LignoBoost on melkoinen tekijä.

”Periaatteessa kaikki kemiallisesti sellua tuottavat kraft-sellutehtaat voitaisiin varustaa LignoBoostilla. Ligniinin tuotantopotentiaali olisi näin kymmeniä miljoonia tonneja vuodessa”, Mäntyniemi visioi.

Teksti: Jaakko Liikanen
Kuva: Valmet

Uusimmat