Kuitupakkausten kiertoon 4evergreen

4evergreen Circular Packaging Alliancen mallia pilotoitiin vuoden 2019 lopulla ja toiminta käynnistettiin vuoden 2020 alussa.

Sen myötä kuitupohjaisen pakkausarvoketjun toimijat ryhtyivät uudenlaiseen ja entistä tiiviimpään yhteistyöhön kiertotalouden edistämiseksi. Alkujaan hankkeeseen liittyi 30 yritystä ja organisaatiota pakkausarvoketjun eri osista. Nyt niitä on jo 55.

Yhteistyöhankkeen taustalla vaikutti osittain EU:n kertakäyttömuovidirektiivi. Tämä niin sanottu SUP- eli single-use plastics -direktiivi tulee voimaan vuoden 2021 aikana. Sen tarkoituksena on edistää kiertoon perustuvia toimintamalleja ja suosia muun muassa tuotteiden uudelleenkäytettävyyttä.

Eija Hietavuon mukaan toive kiertotalousyhteistyön kehittämiseen tuli alkujaan Nestlén ja Marsin kaltaisilta suurilta tuotemerkkien omistajilta, joilla on globaaleja julkisia tavoitteita ja sitoumuksia vastuullisista pakkauksista.

Haasteita on erityisesti muovipohjaisten pakkausten käytön vastuullisuudesta. Kiinnostusta siirtyä muovipakkauksista kuitupohjaisiin oli mutta myös epävarmuutta kuitupohjaisten pakkausten asemasta tulevaisuudessa, jolloin materiaalien kuuluu olla sekä kestävän kehityksen mukaisia että kiertäviä. Esimerkiksi pitäisi ratkaista, miten kuitupakkausten kierrätys tulisi jatkossa järjestää, jos kuluttajapakkausten määrä suhteellisesti lisääntyisi huomattavasti.

Kuitupohjaiset pakkaukset valmistetaan lähinnä sellusta, mutta muovia käytetään muun muassa suojaavissa barrier-pintakerroksissa, joilla pakkaukset saadaan nesteitä pitäviksi.

Allianssi tuo nyt yhteen toimijoita kuitupohjaisten pakkausten koko tuotannon arvoketjussa. Joukossa on sellun, paperin ja kartongin tuottajia, pakkausjalostajia, brändinomistajia, jälleenmyyjiä, teknologia- ja materiaalitoimittajia sekä jätteen lajittelijoita ja kerääjiä. Hankkeessa on mukana myös tutkimuslaitoksia.

”Tarkastelussa on koko pakkausten elinkaari. Systeemitasolla jatkossa tapahtuu paljon muutoksia, sillä keskiössä on niin sanottu hyvä ja paha muovi. Halusimme tai emme, myös meidän on katsottava yhä enemmän tulevaisuuteen ja mietittävä, miten muovin kierrätysjärjestelmien muutoksen vaikuttavat toimialamme systeemeihin”, Hietavuo sanoo.

Hänen mukaansa uusien, innovatiivisten kuitupohjaisten pakkausmateriaalien ja tuotteiden tulevaisuus on turvattava.

”Samalla haluamme tietenkin säilyttää nykyisen paperin ja kartongin korkean kierrätysasteen.”

Biotalous osana isompaa kuvaa

Kuitupakkausten 4evergreen-hankekin on loppujen lopuksi eri toimijoita yhdistävänä pakkauskierrätystä suurempi asia. Allianssin myötä paljon erilaisia ja uusia sidosryhmiä tulee mukaan keskusteluun siitä, miten kiertotalouden maailmassa toimitaan.

Hietavuo muistuttaa, että ilmastotoimista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans painottaa kiertotalouden toteutuksessa kolmea R:ää: Reduce, Re-use ja Recycle.

Hietavuon mukaan metsäteollisuudessa tuleekin aiempaa laajemmin miettiä, miten toimiala voi olla jatkossa osa jotakin itseään suurempaa. Esimerkiksi perinteinen toimialaesittely faktoineen ei nykyisten ilmastoon kytkeytyvien asiakokonaisuuksien aikana enää riitä. Mukana on paljon politiikkaa ja ristiriitaisiakin tavoitteita esimerkiksi hiilinieluille.

Hietavuon mukaan Suomella ja Ruotsilla on EU:ssa maine viikinkeinä, jotka puhuvat paljon metsä- ja puuasioistaan. Metsäbiotalous itsessään ei ole kuitenkaan Brysselin näkökulmasta kovin iso asia. Pelkällä metsäfaktalla ei pääse enää eteenpäin.

”Voisimmekin puhua entistä enemmän siitä, millaisia kerrannaisvaikutuksia uusiutuvilla materiaaleilla saavutetaan urbaanissa, kiertotaloutta toteuttavassa online-maailmassa, jossa edelleen haluamme pakata ja kuljettaa esimerkiksi elintarvikkeita ja lääkkeitä turvallisesti.”

Teksti Jaakko Liikanen
Kuva Shutterstock

Uusimmat