Koneiden keskusteluverkko

Heikki_Ailisto

Tutkimusprofessori Heikki Ailiston mukaan teollinen internet auttaa yrityksiä tuottavuusharppaukseen, sillä reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen tehostaa prosessien hallintaa.

Teollisessa internetissä keskenään viestivät koneet tehostavat automatiikkaa ja sen myötä tuottavuutta.

VTT:llä teollisesta internetistä rakennetaan Pro-IoT-kärkiohjelmalla (Pro Internet of Things) työkalua, jonka avulla yritykset pystyisivät ”tuottavuusharppaukseen”.

Kärkiohjelman vetäjän, tutkimusprofessori Heikki Ailiston mukaan ohjelman on tarkoitus parantaa kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä olemassa olevissa liiketoiminnoissa ja teknologioissa. Näin teollisen internetin hyödyntämisellä pyritään liiketoimintojen evolutiiviseen kehittämiseen – ei siis niinkään täysin uutta kehittämällä, vaan parantamalla nykyisiä prosesseja ja työvaiheita.

”Toisaalta ohjelmalla pyritään auttamaan yrityksiä hyötymään teollisen internetin kehittymisen ja murrosvaiheen tuomista tilaisuuksista. Se tarkoittaa täysin uutta liiketoimintaa uudella teknologialla ja uusilla liiketoiminnallisilla malleilla.”

Tehokkuutta automatiikalla

Ailiston mukaan teollisen internetin teho perustuu pohjimmiltaan juuri koneiden keskinäiseen automatiikkaan. Lisäksi tulee automatiikan ihmisille antama apu.

”Decision support -järjestelmät auttavat ihmisiä tekemään oikeita päätöksiä faktojen pohjalta.”

Pro-IoT-ohjelma aloitettiin VTT:llä vuoden 2013 alussa, ja sitä laajennettiin vuonna 2014.

”Nyt ollaan hyvässä vedossa, ja aihe on todella kuuma. Yritysten kiinnostus on kova”, Ailisto sanoo.

Teollinen internet tuo hyötyjä koneiden ja laitteiden käyttöasteen tehostamisella. Esimerkiksi kunnossapidossa ja huollossa auttaa ennakointi. Raskaat prosessit eivät keskeydy vikaantumisen vuoksi, sillä itsediagnostiikkaan kykenevä kone voi kertoa oireilustaan verkossa etukäteen. Näin osa voidaan vaihtaa ennen rikkoontumista.

Koska tuotantoseisokki ja prosessien uudelleenkäynnistys ovat aina kalliita, on ennaltaehkäisevä huolto merkittävää käytettävyyden takaamisessa ja tuottavuuden kohottamisessa.

”Suoraviivaisimpia hyötyjä ovat juuri koneiden ja laitteiden (assets) käyttöasteen kohottaminen esimerkiksi ennakoivalla huollolla. Samoin työntekijöiden toiminta tehostuu, kun täsmällinen tieto tilanteesta on heti saatavilla.”

Teollisen internetin hyöty yrityksille toimialasta riippumatta kiteytyy Ailiston mukaan siihen, että tarkka reaaliaikainen tieto on saatavilla ja käytettävissä  prosessien ohjaukseen.

”Konkreettinen esimerkki on älykäs katuvalo-ohjaus, jollaisen toteutimme kumppaniemme kanssa Malminkartanoon.”

Teksti: Jaakko Liikanen
Kuva: Jaani Föhr

Uusimmat