Kehitysaskelia tutkimuksessa

Kehitysaskelia tutkimuksessa

Aalto-yliopiston Puunjalostustekniikan laitoksen tutkimus ja koulutus hyödyttää koko metsäklusteria.

Espoon Otaniemessä sijaitsevan Puunjalostustekniikan laitoksen omat juuret ovat suomalaisessa metsäalan osaamisessa ja vuosirenkaitakin on kertynyt.  Osasto muodostettiin vuonna 1941, ja tänä päivänä se on osa Taideteollisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun muodostamaa Aalto-yliopistoa. Työntekijöitä laitoksella on 150, joista 12 on professoria. Maistereita laitokselta valmistuu vuosittain noin 60 ja tohtorintutkintoja keskimäärin seitsemän.

”Kun tarkastellaan maisterin- ja tohtorintutkintoja, olemme johtava puunjalostustekniikan kouluttaja maailmanlaajuisesti. Sekä Aalto-yliopiston ulkoisessa että Suomen Akatemianvaltakunnallisessa arvioinnissa laitos sai hyvät tulokset. Kansainvälistyminen on edennyt hyvin, meillä on ulkomaalaisia professoreita ja opiskelijoita. Osaamispohjamme on laaja ja tohtorikoulutuksemme on vahvaa”, laitoksen johtaja, professori Tapani Vuorinen kertoo.

Erityisen vahvoiksi tutkimusalueiksi hän mainitsee biopohjaiset materiaalit sekä biojalostamot. Lisäksi Aalto-yliopisto on kokonaisuudessa vahva puurakentamisessa ja arkkitehtuurissa.

Lue lisää uudesta Paperi ja Puu –lehdestä!

Uusimmat