Kaikille kannattava kunnossapito

Kaikille kannattava kunnossapito

Sellukattilan pitää porista tasaisesti ja varmasti. Yhä useammin siitä ja muiden metsäteollisuuden laitteiden kunnossapidosta vastaa ulkopuolinen yhteistyökumppani. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty kunnossapidon ulkoistuksessakin.

Teknologian kehittymisen myötä sellutehtaiden huoltovälit ovat harventuneet ja prosessikunnossapidon painopiste siirtynyt häiriöiden korjaamisesta riskien ennakointiin ja hallintaan. Sitä varten tehtaat eivät enää välttämättä tarvitse omaa kunnossapitohenkilöstöä.

Ulkoistaminen voi vähentää kunnossapidon kustannuksia, parantaa sen laatua ja vapauttaa pääomaa. Silti se ei ole mikään automaatio, vaan vaatii huolellista harkintaa ja suunnittelua.

Metsä-Botnia on vuodesta 1997 lähtien asteittain ulkoistanut kunnossapitoa alihankkijalleen. YIT:n ja Botnian osakkuusyhtiö Botnia Mill Services vastaa nykyään kaikkien Botnian sellutehtaiden kokonaisvaltaisesta prosessikunnossapidosta ja sen kehittämisestä.

Lue lisää uudesta Paperi ja Puu –lehdestä!

 

Uusimmat