Käännös kiertotalouteen

Mari_Pantsar-Kallio

Sitran selvityksen mukaan kiertotalous voi tuoda sellu- ja paperiteollisuudelle vuosittain varovaisesti arvioiden jopa 240 miljoonaa euroa lisäpotentiaalia, kertoo Sitrassa johtajana työskentelevä Mari Pantsar-Kallio.

Mari Pantsar-Kallio toimi vuosina 2000–2007 UPM:n ympäristöasiantuntijana ja globaalin ympäristöanalyytikkotiimin vetäjänä.

”Jo tuolloin UPM:ssä pohdittiin, mikä kaikkea puusta voi tehdä. Mielestäni yhtiö on onnistunut varsin hyvin Biofore-strategiansa mukaisessa uudistumisessa.”

Sitra julkaisi marraskuussa 2014 laajan selvityksen kiertotalouden mahdollisuuksista Suomelle eri toimialoilla, muun muassa sellu- ja paperiteollisuudessa. Kiertotaloudella pyritään resurssien käytön kestävään suunnitteluun. Ympäristölle haitallista ja tuotannollisesti kannattamatonta jätettä syntyisi vähemmän, jos materiaalit hyödynnettäisiin tuotannossa tehokkaasti ja hukka minimoitaisiin.

Sellu- ja paperiteollisuuden kiertotaloudesta saama potentiaali on varovainen arvio, sillä kukaan ei tiedä, millaisia tuotteita biomassaa tehokkaasti kierrättävässä ja tuotannon sivuvirtoja optimoivassa kiertotaloudessa tulevaisuudessa tuotetaan.

”Selvityksessämme on arvioitu varsinaisesti vain sitä, kuinka alan tehokkuus ja tuottavuus kasvaisivat, jos materiaaleja voitaisiin nostaa korkeamman arvon applikaatioihin ja jätekiertoa kehitettäisiin.”

Alan tuotantolaitosten energiatehokkuus on jo suhteellisen hyvällä tolalla. Pienikin parannus tehokkuudessa ja sivuvirtojen talteenotossa sekä hyödyntämisessä tuo tuntuvia säästöjä. Prosessijätteen sijaan alalla puhutaankin mieluummin sivuvirroista.

Vaikeampi on arvioida potentiaalia, jonka eri toimijoiden yhteistyö voi tuoda kiertotalouteen esimerkiksi niin sanottujen teollisten symbioosien avulla. Tällöin tuotannollinen alue koostuisi useiden toimialojen edustajista, jotka hyödyntäisivät mahdollisimman hyvin kaiken alueelle tulevan raaka-aineen. Tällainen tuotannollinen ekosysteemi voisi olla esimerkiksi Äänekoskelle suunnitteilla oleva Metsä Fibren biotuotetehdas.

EU otti aikalisän

Pian Sitran marraskuisen selvityksen jälkeen selvisi, että Euroopan komissio palauttaa materiaalien kierrätykselle jo vuodeksi 2016 asettamansa niin sanotun kiertotalouspaketin uuteen valmisteluun.

”Ilmoitus oli meille aluksi pettymys. Etenkin kun olimme juuri itse tehneet asiassa mittavan esiintulon.”

Hyvänä signaalina voi Pantsar-Kallion mukaan pitää silti sitä, että Euroopan komissio on ilmoittanut palaavansa asiaan vuoden sisällä nykyistä vielä kunnianhimoisemman paketin kanssa.

Teksti: Jaakko Liikanen
Kuva: Sitra

Uusimmat