Joko koittaa puurakentamisen kulta-aika?

Joko koittaa puurakentamisen kulta-aika?

Puurakentamiseen kehitetään uusia ratkaisuja teolliseen tuotantoon ja puunkäyttömahdollisuuksia edistetään hallitusohjelmia myöten. Puun kiinnostavuutta lisäävät erityisesti tiukentuneet energia- ja ilmastovaatimukset.

Ympäristöministeriö muutti huhtikuussa voimaan tulleilla määräyksillä palomääräyksiä. Muutos mahdollistaa enintään kahdeksankerroksiset puurunkoiset asuin- ja työpaikkarakennukset. Pääsääntöisesti kaikissa 3–8-kerroksisissa puurunkoisissa rakennuksissa on jatkossa oltava automaattinen sammutuslaitteisto.

Ruotsissa vastaavat määräykset tulivat voimaan jo vuonna 1995.

”Puulla on Ruotsissa nyt 20 prosentin markkinaosuus asuinkerrostalojen rakentamisessa. Suomessa osuus on 0,5 prosenttia”, kertoo Stora Enson Puutuotteet-liiketoiminnan kehityspäällikkö Janne Manninen.

Mannisen mukaan palomääräykset eivät silti ole syy puurakentamisen vähäisyyteen Suomessa.

”Minusta kyse on enemmänkin rakentamisen kulttuurieroista. Suomessa betoniteollisuuden teollistaminen ja elementtikehitys on ollut edistyksellistä.”

Puurakennusteollisuus on viime aikoina kehittänyt useita ratkaisuja teolliseen rakentamiseen. Myös rakennusliikkeet ovat lämmenneet puurakentamiselle.

Suomessa on rakennettu puurakenteisia kerrostaloja vuodesta 1995 lähtien, jolloin palomääräyksiä päivitettiin edellisen kerran.

Suomen ensimmäinen viisikerroksinen puukerrostalo valmistuu Heinolan Vierumäelle ensi vuonna ja suunnitteilla on suuri joukko muita kohteita. Ensimmäinen kahdeksankerroksinen puutalo rakennettaneen Suomeen vuonna 2013.

 

Lue lisää uudesta Paperi ja Puu -lehdestä!


 

 

 

Uusimmat