Jan Vapaavuori: Kestävää kasvua biotaloudesta

 

Vapaavuori netti

”On tärkeää, että Suomi erottautuu kansainvälisesti biotalouden osaajana ja aktiivisena kehittäjänä”, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori sanoo.

Suomen biotalousstrategia on viimeistelyvaiheessa, ja sen on tarkoitus mennä valtioneuvoston käsittelyyn vielä syyskauden aikana. Strategia muodostaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren mukaan pohjan Suomen uudistuvalle biotaloudelle ja talouden monipuolistamiselle pitkälle tulevaisuuteen.

”Biotalous on yksi Suomen tulevaisuuden talouden peruspilareista. Tavoitteena on, että Suomi voi suurella biokapasiteetillaan ja -osaamisellaan tarjota ihmisille kestävällä pohjalla olevaa hyvinvointia laajemminkin globaaleilla markkinoilla”, ministeri Vapaavuori määrittelee.

Strategian tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Esimerkiksi metsiä hyödynnettäisiin jatkossa nykyistä enemmän ja monipuolisemmin.

”Puusta valmistetaan yhä moninaisempia tuotteita, joilla voidaan korvata uusiutumattomista luonnonvaroista valmistettuja ja öljypohjaisia tuotteita. Puusta ja metsämarjoista voimme myös kehittää uusia kosmetiikka- sekä lääkeaineita. Lisäksi jokamiehenoikeudet tarjoavat hyvät mahdollisuudet kehittää Suomen luonto-, virkistys- ja hyvinvointimatkailua.”

Iso kasvupotentiaali

Elinkeinoministeriön laskelmissa Suomen biotalouden tuotos on tällä hetkellä noin 53 miljardia euroa ja työllisten määrä noin 274 000 henkilöä. Luvut eivät sisällä kemianteollisuuden eivätkä laite- ja konevalmistuksen biotaloudeksi katsottavaa osuutta.

Lukujen perusteella biotalous muodostaa jo nyt yli 10 prosenttia Suomen kansantaloudesta. Sen merkitys Suomelle on paljon suurempi kuin monelle muulle maalle.

”Strategiatyössä on arvioitu, että biotaloutemme tuotos olisi mahdollista kaksinkertaistaa. Biotaloudesta voi tulla yksi Suomen tärkeimmistä kasvualueista, johon tulevaisuuden hyvinvointimme perustuu.”

Noin puolet Suomen biotaloudesta perustuu metsien hyödyntämiseen.

”Nykyisen metsäteollisuuden ympärille on mahdollista luoda laajoja biotalousintegraatteja, joissa jalostetaan mitä moninaisimpia tuotteita globaaleille markkinoille.”

Perinteiset toimialojen väliset raja-aidat hämärtyvät. Metsien kestävään hyödyntämiseen perustuva metsäbiotalous yhdistää tulevaisuudessa metsä-, energia-, teknologia-, kemian- ja rakennusalan.

”Suomen täytyy erottautua biotalousmaana, jotta meidät huomataan kansainvälisillä markkinoilla. Parhaimmat edellytykset Suomella on erottautua nimenomaan metsäbiotaloudessa.”

Teksti: Sami Laakso

 

 

 

Uusimmat