Juho Kostiainen, Nordean ekonomisti.

Investointihämärä

– Metsäteollisuudessa kannattaisi ryhtyä pohtimaan, kuinka kasvavaan kysyntään voisi parhaiten vastata. Fossiilisista poltto- ja raaka-aineista halutaan nyt vahvasti eroon ja metsäteollisuudella on jo olemassa ja kehitteillä lukuisia biopohjaisia ratkaisuja. 

Kostiainen tietää hyvin, ettei se ole helppoa. Kriisin kulkua ja kestoa on mahdotonta ennustaa. 

– Yritykset odottaisivat mielellään tovin ennen investointipäätöksiään, että näkymä selkenisi ja tilanne muuttuisi helpommin ennustettavaksi. Se on ymmärrettävää, mutta kannustaisin silti yrityksiä jo miettimään lähitulevaisuuden investointejaan ja laatimaan suunnitelmia niiden toteuttamiselle.  

Talouden kasvuennusteet uusiksi

Talousvaikutusten suuruus riippuu pitkälti sodan kestosta. Jo nyt on kuitenkin selvää, että Venäjän rooli Suomen kauppakumppanina tulee pienenemään merkittävästi ja pitkäksi aikaa. 

– Mikäli aselepo saadaan aikaan pikaisesti, vaikutus talouteen voi jäädä maltilliseksi. Sodan pitkittyminen ja pakotteiden sekä boikottien laajentuminen kasvattaisi vaikutuksia vientisektoriin. Myös kuluttajien ostovoima heikentyisi entisestään globaalien raaka-aine- ja energiahintojen nousun kautta. Samoin investoinnit sekä yksityinen kulutus supistuisivat yleisen epävarmuuden vuoksi. 

Vaikutusten suuruus riippuu Kostiaisen mukaan ratkaisevasti myös siitä, onnistuuko Suomi löytämään korvaavaa vientikysyntää Venäjän viennille ja pystytäänkö normaalisti Venäjältä tuodut tavarat korvaamaan muualta tuodulla tai kotimaisella tarjonnalla. 

– Metsäteollisuuden haasteena on muun muassa se, ettei Venäjältä tule enää puuta, lähinnä koivukuitua ja energiahaketta. 

Nordean maaliskuun lopulla tekemän talouskasvuennusteen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 0,5–2 prosenttia. Tammikuussa, ennen kriisin puhkeamista kasvuksi ennustettiin kolme prosenttia. 

Kostiainen huomauttaa vielä, että suuremmatkin talouskasvun pudotukset ovat mahdollisia, mikäli talouspakotteet syvenevät ja konflikti pitkittyy.

– Uskomme silti, että Suomen BKT kasvaa tänä vuonna Ukrainan sodasta huolimatta. 

Teksti Jaakko Liikanen

Uusimmat