Hidaspyrolyysintekniikan teolliset sovellukset kiehtovat metsäalaa

Hidaspyrolyysintekniikan teolliset sovellukset kiehtovat metsäalaa

Savolaistutkimuksella, jossa on mukana puolen tusinaa alueen yritysmaailman
kärkinimeä, on kunnianhimoinen päämäärä luoda kokonaan uusia tuotteita
metsäteollisuuden piiriin.

Puun molekyylirakenteisiinsa palauttavaa menetelmää, niin kutsuttua pyrolyysiteknologiaa edistetään yhteiskunnallisilla sekä suomalaisten puu-, konepaja- ja metsäteollisuusyritysten laajoilla panostuksilla.

Hidaspyrolyysintekniikka-tutkimushanke saa Pohjois-Savon liiton kautta
kanavoituvaa EU:n EAKR-tukea sekä Kuopion yliopiston julkista tukea.
Merkittävä osa hanketta on UPM:n, konepaja Foster Wheelerin, Powerfluten,
Green Fuel Nordic Oy:n  sekä Ponsse Oyj:n rahoitus. Kaikilla on yhteinen
intressi, löytää puun teolliselle käytölle ja jalostukselle uusia toimivia
mahdollisuuksia.

Nimilistasta näkee, että se kattaa koko puun jalostusketjun ja logistiikan.
Suur-Savon energiasäätiön ja Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamassa
sivuprojektissa tehdään rinnakkaisselvitys hidaspyrolyysitekniikkaan perustuvan
biojalostamon toteutettavuudesta.

Bioöljyt, biopolttoaineet sekä mäntyöljy, jota tuotetaan nyt jo uusin
menetelmin esimerkiksi UPM:n Joensuun laitoksessa, ovat varma tuotesektori,
mutta tutkijoiden mukaan se ei jää ainoaksi.

Perustutkimusta kuitenkin tarvitaan vielä lisää. Kaikkia puun molekyylejä ei
tunneta, ja näin muodoin myös oletetaan, että mahdollisuuksia uusille
kaupallisille tuotteille on olemassa.

Ensitavoitteena on kehittää teolliseen mittakaavaan siirrettävä ja kaupallistettava prosessi,
jossa erityisesti pien- ja harvennuspuu hyödynnetään energiatehokkaalla ja
ekologisella tavalla.

Koko metsäteollisuuden tuotantoketju mukana

Laajassa yhteishankkeessa (Puun hidaspyrolyysintekniikan teolliset
sovellukset biojalostuksessa) vaiheittaisella puun pyrolysointilaitteistolla
voidaan erottaa tehokkaasti puussa olevia molekyylejä ja jakeita.

Jakeet taas tutkitaan edelleen, ja laboratorioyksikössä niistä pyritään
tunnistamaan kaupallisesti hyödyllisiä komponentteja.

Työ etenee siten, että
tietokantaan viedään dataa kokeista erilaisilla ajoparametreilla, mutta tärkeä rooli on myös tietoanalyysilla eri lämpötiloissa saaduilla jakeilla sekä molekyyleillä.
Esimerkiksi pyrolyysilaitosten perustuotannossa syntyneiden energian, sähkön ja hiilen
tuotteet takaavat tukijoiden mukaan alkuvaiheen tasaisen tulorahoituksen
sekä mahdollistavat yhdessä tutkimuslaitosten ja julkisten rahoittajien kanssa
hyvät raamit uusien biojalostamotuotteiden molekyylien tutkimiselle.

Ketjureaktio

Mallissa puuta hyödyntävä keksintö siirtyy tuotantolaitoskokoluokkaan tuottaen energiatehokkaasti kaasuja, arvokkaita molekyylejä sisältäviä
tisleitä, mutta myös uudenlaista hiiltä, joka on puhtaana ja uusiutuvana
raaka-aineena poltettavissa energiaksi. Hiili on mahdollista palauttaa maaperään ns. biohiilenä, jolloin se toimii
muun muassa kosteuden ja ravinteiden sitojana sekä uusimpien tutkimusten mukaan
kasvihuonekaasuna tunnetun dityppioksidin sitojana. Myös energiahiilen
tuotantoon on suunnitteilla iso teollisuuslaitos Etelä-Savossa.

– Uusi tutkimus tuottaa osaamista, joka tuotteistetaan mahdollisimman
nopeasti uusiin yrityksiin. Tästä taas avautuu edelleen uusia
tutkimuskokonaisuuksia ja paikkoja tutkijoille, kertoo Kuopion yliopiston
tutkija Mikko Selenius.

Green Fuel Nordic Oy on jo luonut oman konseptinsa biopolttoaineiden
tuotannosta niin kutsutulla flash-pyrolyysimenetelmällä.

Uusimmat