Stora Enson Enocellin tehtaan tuotantopäällikkö Ilpo Räty

Enocellin tehtaalla parannetaan energiatehokkuutta ja investoidaan biopolttoaineiden käyttöön

”Energian säästämiseksi tehdään monimuotoisia toimia, todella isoja ja sitten pienempiä”, kertoo Stora Enson Enocellin tehtaan tuotantopäällikkö Ilpo Räty.

Ensimmäisenä hän mainitsee tuhannet säätöpiirit, joissa on paljon potentiaalia energiansäästölle tehokkailla säädöillä. Toisena ovat laitteet.

”Tekniikka kehittyy koko ajan ja laitteiden hyötysuhteet paranevat. Aina kun laitteen uusiminen tulee ajankohtaiseksi, ostetaan paremman hyötysuhteen sähkömoottoreita. Niiden kalliimpi hinta saadaan takaisin sähkön säästössä.”

Tehtaalla valaistus on iso kokonaisuus. Lamppujen vaihdon yhteydessä siirrytään energiatehokkaampaan leditekniikkaan. Isona säästökohteena Räty mainitsee lämmön talteenotot. 

”Lämmönvaihdetekniikalla voidaan ottaa aiemmin ilmaan tai veteen hukkaan mennyt lämpö talteen ja käyttää virtoja hyödyksi prosesseissa ja apuprosesseissa. Polttoaineissa säästetään, kun ei tarvitse käyttää primäärienergiaa. Toinen vaihto­ehto on ajaa polttoaineet sähköksi ja tehdä niistä myyntituotteita.” 

Räty kertoo, että 20 vuotta sitten, kun hän tuli Uimaharjulle Enocellin tehtaalle töihin, ei laitteen hankinnan yhteydessä ollut aina varaa investoida arvokkaisiin, energiaa säästäviin pyörimisnopeussäätäjiin, inverttereihin, vaan tehtiin venttiilisäätöjä. 

”Nykyisin on itsestäänselvyys, että invertterit tulevat jo laitteen mukana. Ei niiden tarvetta tarvitse enää erikseen perustella. Asenteet ovat muuttuneet huimasti hyvään suuntaan.” 

Eroon fossiilisista polttoaineista

Enocellin tehtaalla on meneillään isoja projekteja, miljoonien eurojen investointeja, joilla päästään eroon fossiilisista polttoaineista. 

Vuonna 2015 raskasta polttoöljyä käyttänyt meesauuni käännettiin käyttämään sahanpurua ja sahanpurupölyä. 

”Ne ovat polttoaineina halvempia, mutta ennen kaikkea muutosta vauhditti se, että sahanpuru ja sahanpurupöly ovat biopolttoaineita”, Räty toteaa.

Viimeisin iso projekti on investointi pikiöljyyn ja sen vaatimiin järjestelmiin. 

”Investoinnilla pystytään vähentämään niitä viimeisiä raskaita polttoöljyjä, joita tehtaalla vielä on käytössä.” 

Ensi kesään mennessä Enocellin tehtaalle rakennetaan pikiöljyn käyttöä varten uudet pumput, putket sekä varastointi- ja polttojärjestelmät. 

”Kaikissa niissä paikoissa, joissa häiriötilanteiden aikana tarvitaan raskasta polttoöljyä höyryn lisätuotantoon tai prosessin ajamiseen, toimivat jatkossa piki­öljyn käytön mahdollistavat järjestelmät. Näiden järjestelmien testausvaiheeseen on tarkoitus päästä vuoden 2023 jälkipuoliskolla.” 

Bioenergian hyödyntämisen kehityksestä Räty on positiivisella mielellä. 

”Tulevien järjestelmien avulla pystytään Enocellin tehtaalla etenemään kohti 100 prosentin bioenergian käyttöä. Viimeisimmät investoinnit pikiöljyyn mahdollistavat tavoitteen saavuttamisen. Onko tavoite saavutettu ensi vuonna vai seuraavana vai viiden vuoden päästä, sen aika näyttää, mutta lähelle päästään jo nyt.”

Aina voidaan parantaa

Kun tekniikka ja prosessit kehittyvät, voidaan modernien tuotantolaitosten energiatehokkuutta Rädyn mukaan jatkuvasti parantaa. 

”Aina pystytään parantamaan. On etsittävä uusia vaihtoehtoja ja alettava käyttää niitä, joista on hyötyä. Tärkeää on, että käytännössä saadaan tehtyä pieniäkin parannustoimenpiteitä. Niistä se kokonaisuus kertyy.”

Lue lisää, miten Stora Enson Imatran tehtailla otetaan iso askel hiilijalanjäljen pienentämiseen.

***

Pikiöljy

Sellun keitossa erkanee puun hartsi- ja rasvahappoaineita, suopaa. Suopa erotetaan mustalipeästä ja palstoitetaan happamissa olosuhteissa mänty­öljyksi. Mäntyöljyä tislaamalla saadaan kemianteollisuuden raaka-aineita. Sivutuotteeksi jää pikiöljy, bioöljytuote, jota voidaan käyttää polttoaineena.

Teksti Minna Saano
Kuvat Stora Enso

Uusimmat