Digiajan kasvu ja kehitys kumpuavat ekosysteemeistä

Digitalisaatio ja sen ympärillä tapahtuva kehitys rikkoo toimialojen rajoja ja perinteisiä bisnesmalleja. Nykyajassa menestyminen edellyttää teknologian tuomista lähellä liiketoimintaa sekä avoimuutta ja uusia toimintamalleja innovaatioiden kehittämiseen. Stora Enso lähti tälle tielle kolmisen vuotta sitten. Uuden teknologian mahdollisuuksia on mietitty alusta asti bisneslähtöisesti.

Stora Ensossa on valittu viisi fokus­aluetta ohjaamaan yrityksen digikehitystä haluttuun suuntaan. Tämä tarkoittaa muun muassa alustataloutta ja datan monetisointia hyödyntäviä uusia liiketoimintamalleja, tekoälyyn ja virtuaaliseen todellisuuteen perustuvaa digitaalista asiakaspalvelua, sensoridatan avulla ohjattavia läpinäkyviä materiaalivirtoja, turvallisuutta parantavaa tehdasälyä sekä älykästä ja automaatiopohjaista back officea.

”Digitaalisessa kehityksessä tärkeänä funktiona on yhdessä tekeminen ja henkilöstön koulutus. Olemme tuottaneet esimerkiksi webinaareja, uutiskirjeitä ja muuta materiaalia avartamaan henkilökunnan ymmärrystä esimerkiksi teko­älystä ja sen käytöstä. Tätä viestiä on viety läpi koko organisaation aina tehtailta myyntiin ja HR:ään”, kertoo Stora Enson digijohtaja Samuli Savo.

Tekninen osaaminen hankitaan startupeista

Koulutusten lisäksi Stora Enso on luonut mallin, jonka avulla se rahoittaa yrityksen sisällä tapahtuvia ryhmätason digikokeiluja. Tähän mennessä Stora Ensossa on toteutettu jo yli 150 projektia, jotka ovat vaihdelleet dronejen käytöstä metsien skannauksessa tekoälyn hyödyntämiseen tehtaiden turvajärjestelyissä sekä chatbotteihin asiakaspalvelun tukena.

Kokeiluissa tarvittavia teknistä kyvykkyyksiä varten Stora Enso on luonut ekosysteemin, jonka kautta se tavoittaa tuhansia startup-yrityksiä ympäri maailmaa. Oman alustaratkaisun avulla Stora Enso on saanut käyttöönsä laajan teknologisen osaamisverkoston, joka tuottaa täsmätarpeeseen sopivia innovaatioita. Ainutlaatuisen toimintamallinsa ansiosta Stora Enso palkittiin vuonna 2018 Suomen startup-ystävällisimpänä korporaatiota.

”Lähtökohtaisesti haemme aina valmiita ratkaisuja kulloinkin käsillä olevaan tarpeeseen. Startupit ovat meille sopivia yhteistyökumppaneita, sillä niiltä löytyy valmiina yksittäisiä ja tavattoman hyviä ratkaisuja. Tällainen toiminta on nopeampaa kuin lähteä rakentamaan alusta asti jotain tiettyä digitaalista palikkaa”, sanoo Savo.

Ideasta pilotiksi kolmessa kuukaudessa

Ekosysteemimallin ansiosta Stora Enso on onnistunut yhdistämään sisäisen ja ulkoisen innovoinnin yhdeksi sulavaksi kokonaisuudeksi. Aikaisemmin start­upit soittelivat ja tarjosivat omia ratkaisujaan. Tämä johti usein asetelmaan, missä kummankin osapuolen aika valui hukkaan. Proaktiivinen lähetystapa on nostanut startup-projektien onnistumisastetta, eikä Stora Enso enää toteuta digitaalisia kehityshankkeita ad hoc -pohjalta.

”Stora Ensossa on sisäisesti työskentelevä tiimi, joka käy läpi eri divisioonien pöydillä olevia haasteita. Osa niistä julkaistaan ja tarjotaan startupeille mahdollisuus esittää niihin omia ratkaisujaan”, kertoo Savo.

Hän korostaa, että kaiken takana on aito bisnestarve. Stora Ensolla on esimerkiksi parhaillaan auki haaste, joka liittyy kierrätysmateriaalien epäpuhtauksien poistamiseen.

”Vertailemme siihen tulevia ehdotuksia ja valitsemme nopeasti parhaat jatkojalostettavaksi workshoppeihin. Tällä tavalla pilottiprojekti saadaan käyntiin noin kolmessa kuukaudessa”, Savo täydentää.

Startup-turismin lopettamisessa on kyse teknologian tehokkaamman hyödyntämisen lisäksi myös merkittävästä kulttuurimuutoksesta. Metsäteollisuuden kaltaisilla perinteisillä aloilla kynnys oman oven raottamiseen ja ulkoisiin toimijoihin tukeutumiseen on ollut korkealla, mutta bisneksen uudet tarpeet ovat viemässä kehitystä kohti avoimuutta ja modernia partneroitumista.

”Stora Enson liiketoiminnan ja asiakkaiden yhteinen etu on se, että tehtaamme toimivat turvallisesti ja tehokkaasti. Sitä tukevia digitaalisia ratkaisuja pystymme tuottamaan ekosysteemin kaltaisilla hyvillä yhteistyömalleilla”, summaa Savo.

Teksti Ari Rytsy
Kuva Stora Enso

Uusimmat