Aalto kouluttaa biotalouden moniosaajia

LaboratorioKemian tekniikan korkeakoulun uudistetun koulutusohjelman opiskelijat pitävät opintojaan monipuolisina, mutta työläinä.

Suomalaisen Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun uudistettu koulutusohjelma tuottaa lähivuosina työmarkkinoille biotalouden monitaitajia. Heidän osaamisensa kiinnostaa niin metsä-, elintarvike-, panimo- kuin lääketeollisuuttakin.

Aiemmin diplomi-insinööriopiskelijat opiskelivat joko kemian-, biotuote- tai materiaalitekniikkaa. Nyt kemian-, bio- ja materiaalitekniikan hakukohteen uudet opiskelijat aloittavat opintonsa yhteisillä yleisopinnoilla. Ne koostuvat matematiikan, fysiikan, kemian ja bio- sekä insinööritieteiden opinnoista.

”Opiskelijat saavat hyvän yleiskuvan siitä, mitä kaikkea meillä on mahdollista opiskella. Sen jälkeen on helpompi myös valita pääaine, johon erikoistua”, sanoo professori Tapani Vuorinen Aalto-yliopistosta.

Yhteisten yleisopintojen jälkeen kandidaattiopiskelija voi valita kahdesta pääaineesta. Pääaine voi olla joko bio- ja kemiantekniikka tai materiaalitiede ja -tekniikka. 180 opintopisteen laajuinen tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan päätoimisesti kolmessa vuodessa.

Sivuaineita voi valita vapaasti Aalto-yliopistosta tai muiden yliopistojen tarjonnasta.

Suuri osa tekniikan kandidaateista jatkaa opintojaan suorittamalla 120 opintopisteen laajuisen diplomi-insinöörin tutkinnon.

”Sisällöltään monipuolisen tutkinnon ansiosta opiskelijoille avautuu polkuja hyvin erilaisiin työtehtäviin”, Vuorinen arvioi.

Metsäteollisuuden ohella näistä kestävän kehityksen osaajista tulevat kilpailemaan elintarvike-, panimo- ja lääketeollisuus, mutta myös kemian-, bio- ja elektroniikkateollisuuden toimijat.

Ryhmätöitä ja työelämätaitoja

Sisältöjen yhdistämisen lisäksi Aalto-yliopisto on uudistanut myös kandidaattiohjelman opiskelutapoja. Perinteisiä tenttejä on vähemmän kuin ennen, mutta ryhmätöitä puolestaan enemmän.

”Olemme perusteellisesti miettineet kokonaisuutta ja mitä opiskelijoiden pitäisi oppia sekä rakentaneet kursseja, joiden kautta osaamistavoitteet saavutetaan.”

Tekniikan substanssiosaamisen rinnalla korostuvat työelämän taidot ja valmiudet.

”Kun tiedon määrä kasvaa koko ajan, on tiedon etsimisen, analysoinnin ja soveltamisen taito olennaista. Ryhmätöiden avulla opiskelijat oppivat myös vuorovaikutustaitoja, jotka ovat ratkaisevia työelämässä.”

Kolmantena lukuvuonna opiskelija voi lähteä kansainväliseen vaihtoon opiskelemaan ulkomaille.

Vuorisen mukaan opiskelijat ovat ottaneet innolla vastaan uudistetun kandidaattiohjelman.

”Ohjelma esittelee opiskelijoille koko teollisuuden kirjon ja laaja-alaisesti luonnontieteen tulevaisuuden mahdollisuuksia.”

Teksti: Olli Manninen
Kuva: Aalto-yliopisto

Uusimmat