side streams

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston dekaani Mari Kallioinen-Mänttäri katsoo kohti kameraa.

Diving deeper into side streams

Mari Kallioinen-Mänttäri, Dean of the Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, points out that the forest is a scarce resource, but almost unimaginably abundant in its