R&D

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston dekaani Mari Kallioinen-Mänttäri katsoo kohti kameraa.

Diving deeper into side streams

Mari Kallioinen-Mänttäri, Dean of the Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, points out that the forest is a scarce resource, but almost unimaginably abundant in its

Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola katsoo kohti kameraa.

Crisis resilience is here to stay

The CEO of Technology Industries of Finland, Jaakko Hirvola, takes a positive view, even though demand in the technology industry is diminishing and the number