UPM Energy

Vesivoimalaitos Onjoella ilmasta käsin katsottuna.

Automaatio korvaa manuaalisen joen säännöstelyn 

PVO-Vesivoima on ottanut käyttöön Honeywellin toimittaman prosessinohjaus- ja optimointiohjelmiston ohjaamaan yhtiön vesivoimalaitoksia Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Uudistuksen yhteydessä yhtiö käynnisti myös jokisäätö­järjestelmän käyttöönoton kaikille Iijoen