metsätutkimus

Hiilimetsänen Keravalla, jossa on pieneen tilaan istutettu erilajisia, nopeakasvuisia ja hiilensidontakyvyltään tehokkaita puita.

Keravan hiiliviisas metsä 

Hiilimetsänen-nimen saanut metsä on urbaani, kompakti ja tiheä metsikkö. Sen lähtökohtana on japanilaisen Akira Miyawakin kehittämä mikrometsämenetelmä ja kaupunkivihreän hiilensidontaa tarkasteleva CO-CARBON-tutkimushanke.  Monialainen CO-CARBON-tutkimushanke tuo esiin, miten