metsä

Metsän syliin

Luonto parantaa ja metsä rentouttaa. Hyvinvointivaikutuksia voidaan saavuttaa myös virtuaalisesti.

Millainen on hyvä metsä?

Eri metsänkasvatus- ja hakkuumenetelmiin voi olla monta näkökulmaa. Puuntuotannon osalta viime vuosikymmenet ovat Suomessa olleet menestystarina, ja lajien monimuotoisuutta halutaan lisätä uusilla toimenpiteillä.