Vähemmän kemikaaleja, vakaampi prosessi

Paperinvalmistajat haluavat nykyistä parempaa informaatiota märän pään liuenneiden aineiden tasoista. Pelkkien laboratoriomittausten riittämättömyydestä seuraa suuri hylyn määrä ja kallis kemikaalien yliannostelu.Voith Paper Oy on kehittänyt uuden työkalun, jota se kutsuu Advanced CT Control -järjestelmäksi.

Online CT -diagnostiikkamoduuli valvoo jatkuvasti märän pään prosessien kemiallista ja teknistä tilaa ja antaa samalla informaatiota yksittäisien aliprosessien säädöille. Voithin mukaan näin kemikaalien oikea-aikainen annostelu tehostuu, ja samalla myös kemikaalien määrä vähenee merkittävästi.

”Tilanteessa, jossa paperikone pysähtyy vaikkapa tunniksi ratakatkon vuoksi, syntyy lukuisia kysymyksiä, joihin on vastattava ennen kuin paperikone käynnistetään uudestaan. Paljonko vaahdonestoainetta tarvitaan seuraavien tuntien aikana, paljonko fiksatiiveja tarvitaan hylyn määrän kasvaessa lyhyessä ajassa, paljonko bakteerien määrä lisääntyy säiliöissä laskemassa PH-arvoa ja kuluttaessa happea, kuinka pian massa pitää käyttää, jotta vältetään muutokset paperinsävyssä”, kertoo Ilkka Virtanen Voith Paper Oy:stä.

Kemikaalien oikean annostelun kannalta ei ainoastaan näissä tilanteissa ole tarpeen tietää kemialliset ja fyysiset perusarvot reaaliajassa, vaan myös silloin, kun käytetään kierrätyskuitua tai tehdään paperilajin neliömassamuutoksia.

Ajan säästöä

Uusi online-mittausjärjestelmä mittaa märässä päässä jatkuvasti yksittäisten kemiallisten ja fyysisten parametrien arvoja ja esittää ne helposti ymmärrettävässä muodossa. Näin paperintekijät saavat tietoa, jonka manuaaliseen keräämiseen laboratoriohenkilöstöllä kuluisi jopa 120 henkilötyövuotta.

Tarkkojen mittausarvojen perusteella kemikaalimääriä voidaan säätää välittömästi prosessiin sopiviksi. Näin ei ainoastaan vältetä kemikaalien virheellistä annostusta, vaan myös estetään hylyn syntymistä. Säätämällä kemikaalien syöttöä vastaaviin vertailukohta-arvoihin voidaan usein säästää huomattavia kemikaalimääriä, mikä suojelee ympäristöä ja alentaa kustannuksia. Samalla paperin laatu paranee tarkkojen prosessiparametrien ansiosta.

Uutta ennustettavuutta prosessiin

Voithin mukaan uusi analyysijärjestelmä tarjoaa lisäksi uutta ennustettavuutta prosessiin. Nykyisten ominaisuuksien ohella se näyttää neljän tunnin takaisen tilanteen ja myös todennäköiset prosessiominaisuudet neljän tunnin kuluttua.

”Se laskee tulevan kehityksen edellisten mallien pohjalta ja päättelee prosessin veden laadun vastaavista kemiallisista ja fyysisistä arvoista. Tätä tarkoitusta varten Voith tallensi määrällisesti useita satoja mitattuja arvoja ja korreloi ne vastaavan paperilaadun kanssa”, kertoo Virtanen.

”Kehittynyt ennustustekniikka mahdollistaa kemikaalien säädön oikea-aikaisesti. Online CT -vianetsintä tallentaa lisäksi tiedot vuoden ajalta, jotta mahdolliset valitukset paperilaadusta voidaan prosessoida ja selvittää myöhemmin helpommin.”

Ideoita tulevaisuudesta paperitehtaille

CT-ohjausjärjestelmä on uusin komponentti Voithin Integrated EcoMill  -palvelufportfoliossa. Kyseessä on Voithin kokonaisvaltainen konsepti taloudellisesta ja ekologisesti yhteensopivasta paperitehtaasta, jossa kaikki tarpeelliset aliprosessit tehtaan sisä- ja ulkopuolella integroidaan resurssien ja kulujen pienentämiseksi. Tämä sisältää myös kuitu-, energia- ja vesijärjestelmät.

Reaaliaikaisia mittauksia ja tallennettua prosessidataa käyttämällä se määrittää trendit sekä mahdollistaa kemiallisten ja teknologisten vaikutusten täsmällisen ennustamisen.

”Tämän avulla paperin tekijät voivat välttää ongelmat ennen kuin ne ilmenevät. Prosessiin pystytään puuttumaan ilman laboratoriotulosten odottelua. Ongelmien poistaminen voidaan hoitaa myös Voithin erityisesti järjestelmää varten kehittämien säätimien avulla”, Virtanen sanoo.

Teksti: Leif Lindberg

Uusimmat