Alalla tapahtuu

Metsätietolaki lisää metsäpalvelujen tarjontaa

Metsätietolaki lisää metsäpalvelujen tarjontaa Vuoden 2012 alusta voimaan astuva laki metsäkeskuksen metsätiedoista antaa mahdollisuuden poimia metsäkeskuksen rekisteristä metsänomistajien yhteystietoja markkinointia varten, jos metsänomistaja ei sitä

Uusi FSC-standardi Suomen metsiin

Uusi FSC-standardi Suomen metsiin UPM hakee Suomessa sijaitseville metsilleen FSC (Forest Stewardship Council) -sertifikaattia. Samalla UPM laajentaa metsäpalvelujaan tarjoamalla yksityisille metsänomistajille FSC-sertifiointia. UPM:n metsät ja

Stora Enso uudistuu

Stora Enso haluaa kyseenalaistaa vanhoja toimintoja ja uudistua. Uusi missio on kiteytetty sanaan ”rethink”.

Ohjausta luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Ohjausta luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ei sellaisenaan niele Esa Härmälän näkemystä, jonka mukaan energiapolitiikka on alisteista ilmastopolitiikalle.

Huomioiko veropolitiikka kilpailutilanteen?

Huomioiko veropolitiikka kilpailutilanteen? Verotus kuuluu myös energian osalta valtiovarainministeriön toimialaan. Ministeriön vero-osaston neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen ei halua suoralta kädeltä lähteä puhumaan energiaveroista ja teollisuuden vaatimuksista tehokkaammasta energiaveroleikkurista. Hän muistuttaa lähtötilanteesta.

Energian tuoma kilpailuetu on kaventunut

Energian tuoma kilpailuetu on kaventunut Metsäteollisuus haluaa kilpailuasetelmaan tasapuolisuutta. Yksi sen keskeisimmistä tavoitteista vaalien jälkeiseen hallitusohjelmaan on energiaveroleikkurin kehittäminen sellaiseksi, että suomalaisen teollisuuden energiaverotus saataisiin laskettua kilpailijamaiden tasolle.