Energiaverotuksen keventäminen on investointi metsäteollisuuden kilpailukykyyn

Energiaverotuksen keventäminen on investointi metsäteollisuuden kilpailukykyyn

Hallitus on työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksen yhteydessä päättänyt aikaistaa energiaveroleikkurin muutosta vuodella.

Energiaveroleikkurin muutos EU:n sallimalle minimitasolle laskee Suomessa toimivan metsäteollisuuden energiaverotuksen kilpailijamaiden tasolle.

”Energiaveroleikkurin muuttaminen EU:n sallimalle minimitasolle jo vuoden 2012 alusta on tervetullut päätös koko suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Hallituksen aiemman esityksen mukaan energiaintensiivisten toimialojen energiaverotusta oli tarkoitus keventää vuonna 2013. Nyt tehdyllä päätöksellä energiaveroleikkurin muutos otetaan käyttöön nopeammin, vuoden 2012 alusta.

”Suomen kansantalous on vahvasti riippuvainen kilpailukykyisestä viennistä. Nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa on erityisen järkevää laskea energiaverotusta, sillä se tukee suomalaisen vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä”, Jaatinen jatkaa.

Verotusta voidaan vielä kehittää

Nykyisen veroleikkurijärjestelmän vaikutukset näkyvät viiveellä, sillä veronpalautus maksetaan kerran vuodessa takautuvasti. Energiaveroleikkurijärjestelmästä tulisikin seuraavassa vaiheessa kehittää entistä tehokkaampi.

”Yhtenä vaihtoehtona olisi veronpalautusten maksaminen jatkossa neljä kertaa vuodessa. Näin maksetuista veroista palautettavat varat olisivat nopeammin yritysten käytössä”, Jaatinen ehdottaa.

Energiaverotuksen keventäminen on energiavaltaisen vientiteollisuuden kannalta keskeinen kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Sen sijaan hallitusohjelmassa mainitut windfall- tai uraaniverot heikentäisivät toteutuessaan teollisuuden toiminta- ja kehittymisedellytyksiä sekä tehtyjen ydinvoimapäätösten lähtökohtia. Mahdollisia suomalaisia lisäkustannuksia ei voida vyöryttää tuotteiden markkinahintaan.

 

Uusimmat