Avaimet autonomisempien tehtaiden kehittämiseen

Meneillään on teknologiamurros, jossa järjestelmien sisäinen verkko kurottuu tietoturvallisesti internetin yli asiantuntijat, eri järjestelmät ja yksittäiset laitteet yhdistäviksi kokonaisratkaisuiksi. Datan hyödyntäminen tilannekuvan parantamiseksi, tekoälypohjaisten sovellusten yleistyminen ja tehtaanlaajuiset optimointiratkaisut mahdollistavat operaattorin roolin muutoksen ja siirtymisen teollisuudessa autonomisempien tehtaiden suuntaan.

”Teknologian kehittyminen mahdollistaa digitaalisen transformaation myös sellu- ja paperiteollisuudessa. Tulevaisuuden valvomoratkaisu mahdollistaa paikasta riippumattoman operoinnin ja yhdistää useamman eri prosessin tai tehtaan operoinnin keskitettyyn valvomoon. Keskitetyn valvomon lisäksi valvomoratkaisu tarjoaa mahdollisuuden operointiin käytännössä vaikka kotisohvalta. Tämän varaan rakentuu joustava kokonaisratkaisu, joka mahdollistaa osaamisen keskittämisen ja laajamittaisemman hyödyntämisen tehtaiden operointiin ja kunnossapitoon”, sanoo Jari Almi Valmetista.

Älykkään valvomoratkaisun yksi keskeinen tunnuspiirre on Valmetin mukaan relevantin informaation visualisoinnin lisäksi tulevien tapahtumien hyvä ennakointi, jotta asioihin on mahdollista reagoida asiantuntijaverkoston välityksellä jo ennen kuin ne tapahtuvat. Uusi käyttäjiin ja avoimeen kollaboraatioon eikä niinkään paikkaan sidottu valvomoratkaisu mahdollistaa laajemman kompetenssien hyödyntämisen yrityksen sisällä, esimerkiksi toisella tehtaalla olevien asiantuntijoiden tai Valmetin asiantuntijoiden hyödyntämisen joustavasti. Silti, mahdollistamalla autonomisemmat tehtaat, mahdollistamme sen, että prosessit toimivat itsenäisemmin ilman ihmisten aktiivista operointia.

”Parhaimmillaan onnistumme kehittämään itsenäisempiä koneita ja prosesseja, jotka oppivat optimoimaan ja käyttämään itseään historiallisen datan ja asiantuntijoiden syöttämän tiedon pohjalta. Esimerkkinä voisi olla sellutehtaan pesupuristin, johon on sisään rakennettuna kyvykkyys käynnistää itsensä optimaalisesti eri tilanteissa yhdellä napin painalluksella. Ajatuksena on, että koneet voivat oppia aikaisemmista tilanteista ja optimoida itsensä prosessin jokaisessa vaiheessa ja parantaa vielä yleistä suorituskykyä”, Almi uskoo.

Tätä kehitystä tukemaan markkinoille on tuotu uusia ylätason optimointiratkaisuja, jotka vähentävät aktiivista operointitarvetta ja pienentävät osaamisesta johtuvaa vaihtelua tuotannossa. Esimerkiksi datapohjainen paperin lujuuden reaaliaikainen ennustaminen ja kytkeminen osaksi laatusäätöä tuottaa kustannussäästöä mahdollistamalla raaka-aineiden käytön optimoinnin.

Valmet uskoo, että teollisuudessa tiedostetaan tehtaanlaajuisessa optimoinnissa olevan paljon mahdollisuuksia, mutta hajallaan oleva valvomorakenne ja kompetenssit sekä tehtaanlaajuisten optimointiratkaisujen puute on hidastanut mahdollisuuden ulosmittaamista. Uuden valvomoteknologian mahdollistama keskitetty operointi ja eri prosessialueiden kompetenssien yhdistäminen samaan operointipisteeseen vievät päivittäistä tekemistä jo laajemman optimoinnin suuntaan.

”Valmetissa on kehitetty tehtaanlaajuiseen optimointiin sovellus, joka mahdollistaa tuotannon arvoketjussa olevien prosessien koordinoimisen yhtenä kokonaisuutena. Näin tuotannon volyymi, tuotteen laatu ja kokonaiskustannukset voidaan optimoida, jolloin koko tehtaan kannattavuus ja tehokkuus paranee sekä ympäristövaikutukset pienenevät. Tehtaanlaajuinen optimointiratkaisu päätöksentekoa tukevana koordinointisovelluksena mahdollistaa muutoksen kohti autonomisempaa tehdasta”, uskoo Jari Almi Valmetista.

Teksti: Leif Lindberg

Uusimmat