Uusia teknologioita ja vanhojen sovelluksia

Valmet on parantanut tulostaan vuosi vuodelta irtauduttuaan Metsosta vuonna 2013.

”Valmetilaiset innostuivat siitä, että on oma yhtiö, jossa kaikki kuuluu ydinliiketoimintaan. Kun yli 13 000 ihmistä yrittää parantaa omalta osaltaan toimintaansa pikkuisen joka päivä, firmankin toiminta paranee”, toimitusjohtaja Pasi Laine selittää menestyksen syitä.

Jatkuvuutta on tuonut sekin, että strategia on pysynyt koko ajan samana.

”Osasyynä on suotuisa markkinatilanne, mutta henkilökunta on kaiken perusta. Sitoutunut ja innostunut henkilöstö on välttämättömyys, jotta yhtiö voi palvella asiakkaitaan hyvin.”

Sitoutumisesta kertoo myös Pasi Laineen oma työura. Alun perin hän tuli töihin Valmetille vuonna 1988 vastavalmistuneena diplomi-insinöörinä. 1990-luvulla hän työskenteli kaksi vuotta muualla, mutta sitten hänet pyydettiin takaisin.

”Koska pääsin hyvään firmaan töihin, ja pääsin tänne vielä toisenkin kerran, ei kovin helpolla tule lähdettyä pois”, hän nauraa.

Tulevaisuuden ala

Sellu ja paperi ovat Valmetin tärkeimmät liiketoiminnat: viime vuoden 3,7 miljardin euron tilauksista noin 3 miljardia tuli sellusta ja paperista.

”Niin me kuin asiakkaammekin olemme kehittäneet toiminnallisuuksia ja uusia tuotteita, jotka tuovat lisää liikevaihtoa. Perustyömme on kuitenkin tehdä sellu-, kartonki- ja pehmopaperitehtaita”, Laine toteaa.

Hän uskoo, että niitä tarvitaan jatkossakin:

”Sellun kysyntä kasvaa, koska sitä käytetään yhä enemmän myös uusiin asioihin. Kartonki oivana pakkausmateriaalina korvaa toivottavasti entistä enemmän fossiilisista raaka-aineista tehtyjä pakkausmateriaaleja. Kaupungistuminen taas lisää pehmopaperien kysyntää.”

Samalla Valmetissa kehitetään uusia teknologioita ja vanhan teknologian uusia sovelluksia. Esimerkiksi paperi- ja sellutehtaissa käytettyä savukaasunpuhdistusteknologiaa on kehitetty laivoihin soveltuvaksi, ja toisen sukupolven etanolitehtaisiin myydään biomassan käsittelyjärjestelmiä. 

”Meillä on monta kehityshanketta käynnissä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Niiden avulla laajennamme portfoliotamme.”

Laine mainitsee esimerkkeinä hankkeen, jossa kehitetään hydrofobista pellettiä korvaamaan hiiltä energiantuotannossa, ja yhdessä Fortumin kanssa tehdyn pyrolyysilaitoksen, jonka avulla biomassasta voidaan tehdä korvaavaa polttoainetta raskaalle polttoöljylle.

”Tämä kaikki on vielä pientä, mutta uusiutuvien ja kierrätettävien tuotteiden kehitys biomassasta on pitkällä aikavälillä hyvää liiketoimintaa. Kunhan metsäteollisuus pystyy korvaamaan fossiilisista raaka-aineista tehtyjä tuotteita, kyseessä on tulevaisuuden ala.”

Kiinnostavina suuntina Laine näkee muovittomat vedenpitävät kalvot, jotka lisäävät kartongin houkuttelevuutta pakkausmateriaalina, sekä puuvillan ja muovipohjaisten kuitujen korvaamisen sellulla tekstiiliteollisuudessa. 

”Kiinnostavaa on myös, kuinka sellu- ja paperiteollisuuden sivuvirroista saadaan nestemäisiä polttoaineita korvaamaan fossiilisia polttoaineita.”

Pitkät perinteet digitalisaatiossa

Valmet toimitti ensimmäisen digitaalisen automaatiojärjestelmänsä jo vuonna 1979.

”Siitä alkoi sellu- ja paperiteollisuuden digitalisaatio, ja siitä pitäen alan digitalisointi on ollut tehtävämme”, Laine toteaa. 

Nykyaikaisen sellu- tai paperitehtaan koko ohjausjärjestelmä on digitalisoitu. Kaikkiin mittareihin saadaan digitaalinen linkki ja prosessitilaa voidaan seurata etänä mistä päin maailmaa tahansa. Digitalisaation aste on korkea.

”Siitä huolimatta sitä ei aina käytetä kovin tehokkaasti hyväksi. Haaste on, että niin monen ihmisen pitää ensin ymmärtää, mitä kaikkea esimerkiksi etäyhteyksillä voidaan saavuttaa. Menee aikansa, ennen kuin organisaatiot oppivat.”

Kolme viime vuotta Valmetissa on rakennettu teollisen internetin konseptia, jonka lähtökohtana on ratkaista, miten jo asennettua digitaalista alustaa voidaan hyödyntää entistä enemmän.

”Voimme tehdä asiakkaalle vikadiagnostiikkaa ja antaa asiantuntijapalveluja etänä tai sellaisia suorituskykylaskentoja, joita ei aikaisemmin olisi ollut taloudellisesti järkevää tehdä. Asiakkaat pystyvät muuttamaan toimintatapojaan, kun automaatiojärjestelmien käyttöliittymä muuttuu mobiiliksi.”

Valmetin automaatioliiketoiminnassa työskentelee 1 800 digitalisaation ammattilaista ja useampi sata muuallakin Valmetissa.

”Meillä on tarpeeksi kriittistä massaa voidaksemme keskustella, mikä on mahdollista. Prosessimiehet taas tietävät, missä on järkeä.”

Valmet lukuina

Valmet Oyj tuottaa ja kehittää teknologiaa, automaatiota ja palveluita sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle yli 13 000 henkilön voimin yli 30 maassa.

Liiketoiminta jakautuu neljään liiketoimintalinjaan, joita ovat palvelut, sellu ja energia, paperit sekä automaatio. Maantieteellisesti toiminta jakautuu viiteen alueeseen: Pohjois-Amerikkaan, Etelä-Amerikkaan, Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueeseen, Aasian ja Tyynenmeren alueeseen sekä Kiinaan. 

Maailman 3800 sellu- ja paperitehtaasta yli puolet ostaa vuosittain palveluja Valmetilta. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa.

Teksti Katariina Krabbe
Kuva Valmet


Uusimmat