Seppo Parvi, Stora Enson Suomen maajohtaja

Puu investointien ytimessä

– Muutos on merkittävä. Kuluttajat vaativat muutosta, asiakkaamme haluavat muutosta ja ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii sitä.

EU:n Green Deal, Metsästrategia ja Fit-for-55 tukevat strategiaamme. Olemme investoineet Suomeen viimeisten noin kuuden vuoden aikana yli kaksi miljardia euroa, vaikka yleensä nostetaan esiin vain suurimpia investointejamme, kertoo Stora Enson Suomen maajohtaja Seppo Parvi.  

Venäjän helmikuinen hyökkäys Ukrainaan sekoitti kansainvälisiä talousnäkymiä ja aiheutti sumua myös investointiympäristöön. 

Parvin mukaan Stora Ensolla tilannetta ja sen vaikutuksia globaaliin kysyntään ja tarjontaan seurataan luonnollisesti hyvin tarkasti.

– Tällä hetkellä meillä ei kuitenkaan ole tarvetta muuttaa suunnitelmiamme. 

Kartonkia, puurakentamista ja ligniinistä akkumateriaaleja  

Investoinneilla tuetaan Stora Enson pakkauksiin, puurakentamisen ratkaisuihin ja biomateriaali-innovaatioihin keskittyvää strategiaa. Parvi nostaa ensin esimerkkejä pakkauspuolelta. 

– Oulun kartonkitehtaan muunnos oli jo 350 miljoonan euron investointi. Esiselvitys toisen linjan mahdollisesta muunnoksesta olisi puolestaan toteutuessaan lähes miljardin euron investointi. Samoin on muistettava myös Varkauden tehtaan muunnos paperista kartongiksi vuonna 2015. Se antoi hyvän pohjan lähteä muuntamaan Oulua. 

Varkauden LVL-investointi vuodelta 2016 tukee puolestaan massiivipuurakentamista – Ruotsin Gruvöniin vuonna 2019 tehdyn CLT-investoinnin ohella. 

LCD näyttö, josta lähtee erivärisiä johtoja.

Biomateriaalien puolella Parvi korostaa jo vuonna 2015 toteutettua investointia erikoiskuivan ligniinin tuotantoon Kotkan Sunilassa. 

– Se täydentyi koelaitoksella viime vuonna. Korvaamme Lignode-materiaalillamme grafiitista tehtyjä anodeja esimerkiksi sähköautojen akkuja varten. Olemme jo toimittaneet koe-eriä potentiaalisille asiakkaille. 

Yhtä matkaa innovoinnin kanssa

Stora Enson investointistrategiassa keskitytään pakkauksiin, puurakentamiseen ja biomateriaali-innovaatioihin. Ensiksikin sillä vahvistetaan alueita, joissa yhtiön markkina-asema on jo vahva, kuten kartongeissa.  

– Samalla uudistamme tuotantoprosessejamme entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Lisäksi investoimme uusiin biopohjaisiin tuotteisiin, Lignoden ohella muun muassa muotoon puristettuun kuituun.

Stora Enson innovointitoiminta kulkee käsi kädessä yhtiön investointisuunnittelun kanssa. Yhtiö käytti vuonna 2021 innovaatioihin sekä tutkimus- ja kehitystyöhön 133 miljoonaa euroa eli noin 1,3 prosenttia liikevaihdostaan. 

– Innovointi ei koske ainoastaan uusia biopohjaisia tuotteita, vaan kehitämme myös olemassa olevista tuotteistamme entistä parempia. Esimerkiksi kartongin osalta pystymme tekemään vähemmästä enemmän. Imatran kartonkitehtaalla yhdestä puukuormasta saa nykyisin tuplasti enemmän kartonkia kuin 50 vuotta sitten.

Parvin mukaan uusien biotuotteiden mahdollisuudet nousta uusiksi volyymituotteiksi sellun ja paperin rinnalle ovat hyvät. 

– Näen kyllä uusilla biotuotteilla paljon mahdollisuuksia. Sellun osalta on tärkeä muistaa, että sellutuotantoa tarvitaan edelleen, selluhan on lähtökohta uusille innovaatioille. Sunilan ligniiniin keskittyvää koelaitosta ei olisi ilman tehtaan sellun tuotantoa. Lignode mahdollistaa esimerkiksi sähköautojen akkujen grafiitin korvaamisen tulevaisuudessa uusiutuvalla materiaalilla. Myös kartonki on jo volyymituote, ja sillä on vahva tulevaisuus uusiutumattomien pakkausmateriaalien korvaamisessa. 

Innovoinnissa ja tuotekehityksessä on Parvin mukaan olennaista myös ymmärtää, ettei hyvää ja laadukasta synny yksin. Vaikka puupohjainen biomassa on uusien biotuotteiden raaka-aine, ja metsäteollisuus siten biotaloudessa merkittävä toimiala, on kokonaisuus uusine tuotteineen laajasti ajatellen toimialarajat ylittävää toimintaa. 

– Innovaatiot eivät tapahdu eristyksissä. Näin ollen yhteistyö muun teollisuuden, tutkimuslaitosten sekä asiakkaiden kanssa on erittäin tärkeää. 

Teksti Jaakko Liikanen
Kuva Stora Enso ja Magnus Fond

Uusimmat