Paperi- ja kartonkimassan parantajat

Jouni_Matula

Suomalaisen Wetend Technologies Oy:n kilpailukyvyn avaimia ovat ketterä tiimi ja paperikoneen märkäpään kemikaalisekoitusta tehostava innovaatio. Diplomi-insinööri Jouni Matulan jo vuonna 1999 kehittämä TrumpJet-teknologiaa on edelleen kehitetty ja suojattu monin patentein.

Valmistusprosessissa paperimassaan pitää sekoittaa muutama desilitra kemikaaleja tehokkaasti ja nopeasti. Perinteinen tapa on laimentaa kemikaalia puhtaalla vedellä ja saada se näin sekoittumaan paperimassaan hieman paremmin.

Matulan ratkaisu oli paperimassaa hyödyntävä injektiotekniikka, jossa tehokkaalla sekoituksella vähennetään kemikaalien kulutusta ja parannetaan lopputuotteenkin laatua. Samalla veden käyttö kemikaalien lisäyksessä loppuu ja energiankulutus vähenee.

Vuonna 2001 perustetun yhtiön valmistamia lisäaineiden ja kemikaalien sekoitusjärjestelmiä on toimitettu jo yli 400 kappaletta jopa 24 maahan.

Wetendin tuotot on pitkälti investoitu uusien teknologioiden kehitykseen. Yhtiöllä on teknologia- ja IPR-salkussaan tehokas Flash Mixing -reaktoritekniikka kemikaalien sekoitukseen, mikrokuplia tuottavat kaasujen sekoitusmenetelmät muun muassa vaahtorainaukseen eli kuitumassan vaahdottamiseen sekä käänteentekevä In-Line PCC -prosessi täyteaine-kuitukomposiitin tuotantoon.

Teknologiaa voidaan soveltaa myös mineraali-, metalli-, ja kaivosteollisuuden vesien käsittelyyn.

Matula oli työskennellyt ennen yrittäjyyttään paperiteollisuuden parissa yli 20 vuotta, joten verkostot olivat jo tiuhat.

”Mutta ei kaikilla voi yhteyksiä yhtä lailla olla. Eikä verkostoituminen ole vuosien mittaan ainakaan helpottunut.”

Asiakkaiden kanssa toimiminen on muuttunut 15 vuodessa.

”Erityisesti osapuolten välisten etuoikeuksien varmistaminen kaikessa kehitystyössä on lisääntynyt. Myös investointien rahoitustilanne on yleisesti paljon tiukempi kuin ennen.”

Silti yksi on ja pysyy.

”Yhteistyötä asiakkaiden kanssa ei voi korostaa liikaa, sillä prosessiteollisuus on referenssibisnestä ja tärkeintä on tuotannollinen lisäarvo.”

Teksti: Jaakko Liikanen
Kuva: Jari Härkönen

 

Uusimmat