Muoto packaging products

Lisää jalostusarvoa puulle  

Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring sijoittaa startup -yhtiöihin löytääkseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kehittää konsernin omia uuden liiketoiminnan kehityshankkeita ja tukee myös konsernin nykyisiä liiketoimintoja tutkimus- ja kehitystoiminnassa. 

Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn korostaa, että  uusia liiketoimintoja harkittaessa täytyy kolmen kriteerin täyttyä.  

”Ensimmäisenä on se, että pystymme rakentamaan siitä jotenkin sillan omaan liiketoimintaamme. Eli laajennamme näin Metsä Groupin tuotannollista ekosysteemiä. Toinen kriteeri liittyy hankkeen kehitysvaiheeseen. Laboratoriovaihe on meille liian aikainen, mutta pilotti- ja demovaiheissa haluamme olla mukana. Silloin näemme, kuinka toiminta on skaalattavissa laajempaan mittakaavaan.”  

Kolmas kriteeri on kannattavuus. Tuotantoprosessia tarkastelemalla pohditaan tuotteen mahdollisia markkinoita. Tehtävä ei ole helppo, sillä uusien yritysten uusien tuotteiden kohdalla ollaan myös uuden edessä. 

Vuonna 2018 toimintansa aloittaneella Metsä Springillä on nyt salkussaan kuusi startup-sijoitusta. Woodio, Innomost, Montinutra ja Fiberwood ovat suomalaisia, Adsorbi ja FineCell ruotsalaisia.  

”Suomalaisyhtiöt liittyvät ekosysteemimme, eli ne saavat raaka-aineensa sivuvirroistamme. Ruotsalaiset ovat molemmat sellun jatkojalostajia.” 

Biokemikaaleja sahanpurusta  

Yksi suomalaisyhtiöistä, Montinutra tunnetaan tätä nykyä nimellä Boreal Bioproducts.  

Boreal Bioproducts uuttaa sahanpurusta hemiselluloosaa ja ligniiniä, joilla tulevaisuudessa voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita esimerkiksi teknokemiassa ja kosmetiikkateollisuudessa. Yhtiön pilottilaitos on tällä hetkellä Turussa.  

Yhtiö suunnittelee suuremman tuotantolaitoksen rakentamista Metsä Groupin Vilppulan sahan yhteyteen. Tuotantolaitos käyttäisi pääraaka-aineenaan sahan sivuvirtana syntyvää kuusipurua. Hankesuunnittelun aloittamisen sinetöi seitsemän miljoonan euron rahoituspäätös, jonka Boreal Bioproducts sai Business Finlandilta tammikuussa 2023. Suunnitellun tuotantolaitoksen investointikustannusten arvioidaan olevan noin 20–25 miljoonaa euroa. Toteutuessaan laitos voisi aloittaa toimintansa vuoden 2026 loppuun mennessä.  

”Startupit ovat lähtökohtaisesti nopeita ja ne toimivat suuremmalla riskillä kuin isot yhtiöt. Pyrimme ratkaisemaan tietyn Metsä Groupin tuotantoon liittyvän seikan ottamalla käyttöömme sivuvirran ja tekemällä siitä aiempaa korkeamman jalostusarvon tuotteita. Metsä Group on meille hieno kumppani erityisesti siksi, että koko tuotannollinen arvoketju on läsnä. Ensisijaisesti olemme heille kuitenkin investointi, emme tuotekehityshanke”, yhtiön toimitusjohtaja Jaakko Pajunen huomauttaa.  

Hän lisää vielä, että Boreal Bioproductsin tuotantotapaa testataan lähiaikoina myös chileläisen selluyhtiö CMPC:n sivuvirroilla.  

”Prosessissamme kaikki on rakennettu niin, ettemme nojaa mihinkään yksittäiseen yhtiöön. Olennaista on vain meille sopiva sivuvirta.”  

Biokemikaalien tuotteistaminen ja niiden markkinapotentiaali on puolestaan oma savottansa. Pajusen mukaan katseet on suunnattu sekä kosmetiikan että teollisen puolen tuotteisiin.  

”Kosmetiikka on toki jalostusarvon kannalta hyvä alue, mutta kovin suuriin tuotantomääriin siinä ei ehkä ole mahdollisuuksia. Volyymituotteiden kannalta parempia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi liimat ja erilaiset sidosaineet teollisuuden puolella.”  

Ekosysteemit tuovat ja luovat monialaisuutta  

Niklas von Weymarnin mukaan uuden liiketoiminnan kehityksessä korostuu yleisesti ottaen nykyään kumppanuusverkostojen merkitys.  

”Aiemmin tehtiin asioita enemmän itse ja yhden sektorin sisällä. Maailma on sittemmin monimutkaistunut ja kilpailu kiristynyt. Yhä enemmän lyödään ideoita ja ajatuksia yhteen ekosysteemikumppanusten, laitetoimittajien sekä myynti- ja markkinointikumppanusten kanssa.”  

Hän huomauttaa, että yritykset olivat vielä 1990-luvulla monialaisia.  

”Sitten sellainen strategia ajoi seinään ja yritykset keskittyivät ydinosaamisiinsa. Nyt ollaan taas menossa kohti monialaisuutta. Nykyiset tuotannolliset ekosysteemit nojaavat vahvasti laajaan yritysverkostoon, eli ne eivät ole yhden yrityksen kokonaisuuksia.” 

Startup-sijoitustoiminnan ohella hän nostaa konsernin omista hankkeista esimerkeiksi Muoto-pakkaustuotteet sekä Kuura-tekstiilikuidun.  

Muoto-kuitutuotteita on kehitetty Metsä Springin ja Valmetin yhteisessä hankkeessa, jonka ytimessä on Äänekoskella toukokuusta 2022 lähtien toiminut koetehdas. Koetehtaassa on kehitetty rinnakkain kuitupakkauksia ja täysin uutta valmistusmenetelmää, jolla puukuiduista tehdään turvallisia pakkauksia raaka-ainetta, energiaa ja vettä säästäen. 

Uusiutuva ja kierrätettävä Muoto-pakkaustuote on vaihtoehto muoville esimerkiksi ruokapakkauksissa. Puupohjaiset tuotteet puristetaan lopulliseen muotoonsa uudenlaisella teknologialla, ja niiden ominaisuuksia voidaan räätälöidä tuotantoprosessissa käyttötarkoituksen mukaan.   

Metsä Group on äskettäin tehnyt esiselvityksen ensimmäisen kaupallisen Muoto-pakkauksia valmistavan tehtaan rakentamisesta Rauman-tehdasalueelleen. Esiselvityksessä tutkittiin mm. tehtaan teknistä toimivuutta ja taloudellista kannattavuutta. 

Tehdas valmistaisi eri käyttötarkoituksiin räätälöityjä Muoto-kuitupakkauksia ihmisten arkeen. Muotoiltavuuden lisäksi kuitupakkausten etuja ovat keveys, vahvuus ja kierrätettävyys. 

”Metsä Groupín rooli ei ole olla teknologiakehittäjä. Saimme Valmetista hyvän kumppanin siihen, itsellemme puukuitu on raaka-aineena jo todellakin tuttu”, von Weymarn huomauttaa.  

Kuuralle kumppani Japanista  

Toinen esimerkki konsernin omasta tuotekehityksestä on Kuura – sellupohjainen tekstiilikuitu, jolla on puuvillamaisia ominaisuuksia.  

”Kuuran kaltainen tuote on hyvä esimerkki siitä, että kun koetehdasta ryhdyttiin pohtimaan vuonna 2018 eivät laitevalmistajat olleet valmiita tekemään vielä mitään. Uudenlaisen sellupohjaisen tuotteen valmistukseen pystyviä teollisia laite- ja prosessiratkaisuja ei ollut olemassa. Aika yksin siinä olimme muutenkin. Kyseessä oli aivan uusi tuote, eikä muitakaan tarvittavia kumppaneita ollut, markkinaosaaja Itochua lukuun ottamatta.”  

Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation perustivat vuonna 2018 tekstiilikuidun kehittämistä varten yhteisyrityksen, MI Demon. Yli 40 miljoonaa euroa maksanut koetehdas valmistui vuonna 2020. Sittemmin Metsä Spring on ostanut Itochun osuuden ja omistaa MI Demon nykyisin kokonaan.   

”Kauppahuoneenakin tunnettu Itochu toi meille uuden tuotteen markkinointiin tarvittavaa ketjuosaamista.”  

Tällä hetkellä Metsä Spring jatkaa Kuura-kuidun koetuotantoa Äänekoskella ja kehittää rinnalla teknistä konseptia mahdolliselle ensimmäiselle kaupalliselle tekstiilikuitutehtaalle. Metsä Groupin konseptissa Kuura-tehdas integroitaisiin moderniin biotuotetehtaaseen, jotta tekstiilikuidun valmistuksen teollinen tehokkuus saataisiin maksimoitua ja ympäristöjalanjälki minimoitua. 

Uusimmat