Kiinnostus puhtaaseen sisäilmaan lisää puurakentamista

Puukerrostaloja nousee Suomessa kiihtyvää tahtia. Uusi verkkopalvelu madaltaa alan yritysten kynnystä suunnata vientimarkkinoille.

Puu innostaa rakennusalalla. Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja Mikko Viljakainenkertoo, että kuluva vuosi näyttää puurakentamisessa erittäin vilkkaalta.

”Huomattavinta kasvu on puukerrostaloissa. Kun viime vuonna valmistui 150 asuntoa puukerrostaloihin, tänä vuonna luku on yli 700. Tämä on kuitenkin vasta alkua: ensi vuonna määrä näyttäisi jälleen tuplaantuvan jopa 1 400 valmistuvaan asuntoon.”

Myös julkisia rakennuksia nousee puusta yhä useammin. Useat kunnat ovat tehneet päätöksiä puun käyttämisestä muun muassa uusien päiväkotien ja koulujen rakentamisessa.

”Esimerkkejä on useita. Espoo teki juuri linjanvedon puurakentamisesta. Tampere taas antaa puun käyttäjille alennusta tonttimaksuista. Pudasjärvelle on noussut upea hirsinen päiväkoti- ja koulukampus”, Viljakainen luettelee.

Viljakaisen mukaan mielenkiintoinen uusi suuntaus on siltojen rakentaminen puusta.

”Potentiaalia sillä sektorilla on paljon. Esimerkiksi Ruotsissa tehdään jo runsaasti isoja puisia maantiesiltoja.”

Paikallaan sen sijaan polkevat pientalo- ja hallirakentaminen. Viljakaisen mukaan tämä selittyy pitkälti yleisellä taloustilanteella.

Kosteusasiat alkoivat puhuttaa

Viljakaisen mielestä syitä puurakentamisbuumiin on paljon. Eräs niistä on kuluneen hallituskauden valtakunnallinen puurakentamisohjelma. Viljakaisen mukaan se on onnistunut erinomaisesti ja pitänyt puurakentamista esillä päätöksenteossa.

”Kuntapuolella on alettu nähdä puurakentamisen etuja: paikallisia työllisyysvaikutuksia, ympäristöarvoja ja niin edelleen.”

Yksityinen tilaajapuoli taas on huomannut puun tuovan rakentamiseen kaivattua yksilöllisyyttä ja vaihtelua.

”On vihdoin kyllästytty siihen, että tarjolla on pitkään ollut vain yhtä ja samaa. Lisäksi suurten puualan toimijoiden lähteminen mukaan on tuonut koko sektorille yhä vankempaa uskottavuutta”, Viljakainen luonnehtii.

Puun eduksi on Viljakaisen mukaan toiminut myös eräs viime vuosien kestopuheenaiheista. Rakentamisen heikko laatu, kosteusongelmat ja huonon sisäilman terveysriskit ovat jaksaneet kuohuttaa kansalaisia ja tiedotusvälineitä kuukaudesta toiseen.

”Nämä kohut ovat nostaneet puurakentamisen profiilia. Nyt meidän pitää vain osata hyödyntää suomalaisten herännyt kiinnostus hyvään sisäilmaan.”

Viljakainen uskoo, että puurakentamisen fysiologiset ja psykologiset vaikutukset nousevat jatkossa yhä useammin materiaalivalintojen perusteeksi.

Vienti alkaa verkossa

Suomalaisten alan yritysten kansainvälistymisen aste vaihtelee Viljakaisen mukaan suuresti. Osa valmistaa jo lähes kaikki tuotteensa vientiin. Varsinkin pienistä toimijoista moni puolestaan operoi toistaiseksi ainoastaan kotimaassa.

Tänä vuonna avattu verkkopalvelu woodproducts.fi ja sen rinnakkaissivusto puuwoodholzbois.com helpottavat suomalaisyritysten taivalta maailmalle. Aloittamiskynnys on tehty mahdollisimman matalaksi ja riskittömäksi.

”Yritykset voivat lisätä tuotteensa sivustolle maksutta. Tuote-esittelyt johdattavat kiinnostuneet asiakkaat ottamaan yhteyttä suoraan valmistajiin. Näin suomalaisyritykset voivat kohdistaa markkinointinsa tarkasti potentiaalisille ostajille.”

Houkuttavia vientimarkkinoita on Viljakaisen mukaan useita. Monessa Euroopan maassa puurakentaminen on parhaillaan todella suosittua.

”Perinteinen kauppakumppanimme Venäjä on aina yhtä ajankohtainen. Puutuotteiden vientitullien pian laskiessa suomalaisyritykset ovat aidosti kilpailukykyisiä itämarkkinoilla. Esimerkiksi ikkuna- ja ovivalmistajille tilanne on aika herkullinen.”

Myös Kiina lisää puurakentamista ja ostojaan Euroopasta.

Teksti: Mari Vehmanen
Kuva: Woodcity

Uusimmat