CircleToZero jalkauttaa kiertotalouden paperi-, kartonki- ja selluteollisuuteen

CircleToZero on Andritzin globaali ohjelma, jonka tavoitteena on paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden ympäristökuormituksen vähentäminen perustuen taloudellisten kannattavien ratkaisujen kehittämiseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Tarkoituksena ohjelmassa on keskittyä tehtaiden sivuvirtoihin, ja luoda sivuvirroilla lisäarvoa asiakkaalle tai eliminoida ne.

”Ensimmäisenä tehtävänämme on tutkia tehtaiden sivuvirtoja ja miettiä yhdessä asiakkaidemme kanssa, kuinka sivuvirtoja voidaan poistaa tai vähentää, tästä hyvä esimerkkinä on esimerkiksi tehtaiden tuottaman jäteveden määrän pienentäminen”, listaa ohjelmaa Recovery and Power -divisioonan johtaja Tommi Voutilainen.

Toisena tehtävänä on tarkastella sivuvirtoja ja miettiä mitä mahdollisuuksia tehtaan sisällä olisi sivuvirtojen hyväksi käyttämisessä, ja korvattaisiin sivuvirroilla tehtaan ulkopuolelta tulevia kemikaaleja tai raaka-aineita. Tästä hyvänä esimerkkinä on Andritzin ratkaisu tuottaa tehtaiden hajukaasuista yli 96-prosenttista rikkihappoa, joka korvaisi tehtaille ostettavan rikkihapon.

Andritzin mukaan kolmantena tehtävänä on miettiä ratkaisuja, joissa tehtaiden sivuvirroista voitaisiin kehittää tuotteita, joita voidaan myydä tehtaiden ulkopuolelle. Tästä esimerkkinä on Andritzin valmistama metanolin puhdistuslaitos, jossa tehtaan raakametanoli puhdistetaan niin, että se vastaa laadultaan synteettistä metanolia, täyttäen kaupalliselta metanolilta vaadittavan ns. IMPCA-laadun (International Methanol Producer&Consumer Association) ja metanolia voidaan myydä tehtailta omana tuotteenaan.”

Andritzin teknologiajohtaja Johan Engströmin mukaan emissioiden vähentäminen on tärkeä osa CircleToZero-prosessia, mutta lopulta keskeistä on sivuvirroista tuotettavat uudet tuotteet.

”Tähän tarvitaan lisäinvestointeja, mutta keskeistä on jalostaa prosessin
sivuvirroista lisäarvoa. Selluprosessin sivuvirroista on tehtävä uusia myyntikelpoisia tuotteita. Parantamalla tehtaan energiatehokkuutta tehdas voi myydä enemmän energiaa ulos.”

Andritz A-Recovery+ -tiimin jotaja Lauri Pehu-Lehtonen sanoo, että heidän ydintehtävänään on löytää kestäviä ratkaisuja, joissa investointipäätöksen kriteerit täyttyvät sekä ympäristöllisestä että taloudellisesta näkökulmasta.

”Kun puhutaan kiertotalousprosesseista, nollapäästöt tai nollajätteet tarkoittavat sitä, että kaikki sivuvirtojen komponentit hyödynnetään. Meidän tehtävämme on tarjota ratkaisuja, joilla tämä tehdään kannattavasti.”

Liiketoiminta- ja teknologiajohtaja Naveen Chenna painottaa Andritzin olevan teknologiatoimittaja, joka kehittää tuotteitaan yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

”Kaikki osapuolet haluavat tukea toiminnallaan kestävää kehitystä ja tarvitsevat toisiaan. Kun maali on sama, niin yhteistyö on myös nopein reitti saada aikaan tuloksia.”

”Kun olemme esitelleet ohjelmaamme, kaikki ovat olleet hyvin kiinnostuneita. Ymmärrämme, että aihe on ajankohtainen. Ponnistelumme ovat yhteisiä. Fossiilivapaa ja CO2-neutraali tehdas ovat asiakastehtaittemme keskeisiä tavoitteita, mikä sekin on auttanut meitä kehittämään CircleToZero-ratkaisuja”, sanoo Johan Engström.

Andritzin mukaan CircleToZero-ohjelmassa on mukana noin viisikymmentä työntekijää kehittämässä ratkaisuja ja tukemassa ohjelmaa, lisäksi tulevat toimitusprojekteissa työskentelevät henkilöt, joten panostus ohjelmaan on huomattava.

Millaisessa aikataulussa olette asiassanne tulevia investointeja ajatellen?

”Minusta aikataulumme on kohdallaan. Samalla voisi tietysti kysyä, miksi emme ole tehneet tätä aiemmin. Toki Andritzilla on ollut kestävälle kehitykselle tiettyjä ajatuksia ja ratkaisuja, mutta niille ei ole löytynyt oikein kysyntää. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että ajat ja tavoitteet ovat muuttuneet. Sellutehtaat ovat oikeita biojalostamoita, ja yhtiöt ovat pystyneet löytämään uutta myytävää tuotantoprosesseistaan”, sanoo Johan Engström.

Uusimmat