Biopolttoaineita Äänekoskelta

EcoEnergy SF:n biokaasutuslaitos kohoaa Äänekoskelle Metsä Fibren biotuotetehtaan kylkeen. Sen toiminta pohjautuu sellutehtaan lietteiden käsittelyyn.

EcoEnergy SF:n laitos tuottaa aikanaan ajoneuvojen polttoaineeksi jalostettavaa biokaasua ja fossiilisia polttoaineita korvaavaa pellettimäistä kiinteää biopolttoainetta. Sellulietteen hyödyntäminen biokaasuprosessilla on maailmanlaajuisestikin uutta, joten lopputuotteita joudutaan odottamaan noin vuoden verran.

”Aikataulussa olemme, vaikka aloitus myöhästyi viime vuodenvaihteessa. Syksy on onneksi ollut rakentamisen kannalta hyvä. Prosessimme ylösajo nykyisen sellutehtaan tuotannon lietteillä alkaa toukokuussa. Uuden biotuotetehtaan valmistuttua otamme käyttöömme myös sen sivuvirran”, kertoo EcoEnergy SF:n taustalla olevan Envor Groupin hallituksen puheenjohtaja Mika Laine.

Teknologiatoimittaja Envor Protech Oy:n ja Metsä Groupin yhteistyö alkoi vuonna 2014, kun metsäyhtiö haki kumppaneita Äänekoskelle rakennettavaan tuotannolliseen ekosysteemiin.

Materiaalien kierto on ykkössijalla

Metsä Groupin halukkuutta yhteistyöhön pitää Laineen mukaan arvostaa, sillä sen ansiosta EcoEnergy voi toteuttaa pitkäaikaiseen osaamiseensa perustuvan investoinnin.

”Meillä on referenssejä ja prosessiosaamista, olemme tehneet puupohjaisten lietteiden käsittelyn tuotekehitystä jo kauan. Asiakas tietää, mihin pystymme.”

Biokaasutuslaitoksen räätälöinti hyödyntämään sellulietteitä on pienehkölle toimijalle valtava panostus. Kiertotalouden suosio on teollisuudessa kuitenkin selvästi kasvussa.

Laineen mukaan hyötyä ei enää mitata ainoastaan raaka-aineiden tai prosessissa saatavan energian arvolla, vaan päästövähennystavoitteetkin ovat tärkeitä.

”Materiaalien kierto ja sen mukainen resurssiviisaus ovat tällä hetkellä olennaisia, vain saatavalla energialla mitattuna investointi ei olisi vielä kannattava.”

Tuotantoketjua uusimalla koko prosessin aiheuttama hiilijalanjälki pienenee.

”Nykyisin isot uskovat, että pienet ja erikoistuneet voivat tuoda materiaalien kiertoihin jotain uutta. Perinteinen tapahan metsäteollisuudessa on ollut polttaa vastaavat massat isoissa kattiloissa ja hoitaa kaikki hommat itse”, Laine toteaa.

Laine on ollut alan bisneksessä pitkään ja nähnyt, että uusien teknologioiden kaupallistaminen on hidasta.

”Eikä se tästä helpotukaan, kun prosessitkin vain monimutkaistuvat.”

On EcoEnergy SF:n taipaleessakin ollut haasteita ja mutkia.

Envor Protechin kehittämä EPAD-teknologia luo sinänsä hyvän pohjan puupohjaisten lietteiden käsittelylle. Optimaalisten laiteratkaisujen ja prosessointiparametrien löytyminen on kuitenkin vaatinut suuren määrän kehitystyötä. Pioneerityötä on tehty myös uudenlaisen palvelukonseptin tuomisessa metsäteollisuuteen ja sen lietteiden täysimääräiseen hyödyntämiseen.

Teksti: Jaakko Liikanen
Kuva: EcoEnergy SF

 

 

Uusimmat