Aika uudistua

Metsäteollisuus ry haluaa uudistaa edunvalvonnan pelisääntöjä ja edistää paikallista sopimista vahvistaakseen yritysten kilpailukykyä. ”Kilpailukykyä koskevia päätöksiä tulisi tehdä siellä, missä vastuutkin ovat, eli yritysten ja toimialojen sisällä”, toteaa Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Jussi Pesonen.

Pesosen näkemyksen mukaan työn järjestämistä tai kilpailuedellytysten luomista koskevat päätökset tulisi viedä sinne, missä vastuutkin kannetaan.

”Me vastaamme tehtaissa tuotantolinjojen kannattavuudesta, tuotteista, markkinoista ja teknologisesta osaamisesta, mutta tällä hetkellä jossakin ylätasolla yritetään päättää puolestamme asioista, jotka vaikuttavat olennaisesti kilpailukykyymme”, Pesonen sanoo.

Hänen mukaansa yrityksillä ja toimialoilla tulisi olla nykyistä enemmän mahdollisuuksia tehdä päätöksiä kilpailukykyyn liittyvissä asioissa.

”Kun kilpailukykyasiat ovat kunnossa, vienti vetää ja vientitulot kasvattavat kansantaloutemme hyvinvointia”, Pesonen sanoo.

Pesosen mukaan nykyinen työmarkkinoiden sopimiskulttuuri tuottaa tasapäisiä ja keskiarvoisia ratkaisuja, jotka ovat kompromisseja. Ne eivät ole myöskään kansantalouden kannalta hyviä ratkaisuja.

”Työn järjestämistä koskevat päätökset ovat etääntyneet varsin kauas reaalimaailmasta. Ne ovat synnyttäneet ratkaisuja, jotka eivät luo suomalaisyksiköille yhteneviä kilpailuedellytyksiä muissa maissa toimivien vastaavien yksiköiden kanssa”, Pesonen sanoo.

”Talouden sääntelyssä pysyvyyden ja pitkäjänteisyyden puute on puolestaan lisännyt toimintaympäristön epävarmuutta, mikä heijastuu kotimaisiin investointipäätöksiin”, Pesonen lisää.

Hän arvioi pitkäjänteisyyden puutteen regulaatiokysymyksissä johtuvan sisäpoliittisista intresseistä, joiden vuoksi sääntelyä muutetaan julkisen talouden tarpeiden kautta ajattelematta muutosten vaikutuksia kansainvälisillä markkinoilla toimiviin yrityksiin. Samalla menetetään liiketoiminnan mahdollisuuksia ja perustervettä tuotantoa siirtyy pois Suomesta.

Tavoitteena tasavertaiset kilpailuedellytykset

Metsäteollisuus ry erosi kesällä työnantajien keskusjärjestöstä EK:sta ja haluaa nyt jäsenyritystensä itsenäisenä etujärjestönä katsoa eteenpäin ja uusiutua. Pesosen mukaan Metsäteollisuus ry aikoo olla osaltaan uudistamassa suomalaista toimintaympäristöä, jolla on suuri merkitys yritysten kilpailukyvylle ja mahdollisuuksille kasvaa. Vaikuttaminen edellyttää järjestöltä entistä monipuolisempaa osaamista.

”Tarvitsemme kivenkovaa ammattitaitoa, joka liittyy metsä- ja energia-asioiden, logistiikan tai työmarkkinakysymysten edunvalvontaan. Tämän lisäksi meillä tulee olla myös talouspolitiikan, kauppapolitiikan ja EU-regulaation osaajia”, Pesonen toteaa.

”Kansainvälisessä kilpailussa toimivilla yrityksillämme tulee olla kaikissa tilanteissa tasavertaiset kilpailuedellytykset. Emme pyydä enempää tai vähempää, vaan edellytämme samoja lähtökohtia teolliselle toiminnalle niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa”, hän sanoo.

Uudistuva edelläkävijä

Metsäteolllisuus on viimeisen 10 vuoden aikana tehostanut vahvasti omaa kilpailukykyään rakentamalla uutta ja luopumalla vanhoista toimintatavoista ja tuotteista, joille ei ole enää kysyntää entiseen tapaan.

”Ymmärsimme ajoissa muutoksen tarpeen, osasimme reagoida globalisaation trendeihin ja tunnistaa uudet kasvun mahdollisuudet. Suomalaiset metsäyhtiöt ovat uskaltaneet tarttua esimerkiksi bio- ja kiertotalouden, kaupungistumisen, teollisen internetin ja Aasian kasvun megatrendeihin ”, Jussi Pesonen toteaa.

Uudistuminen on vaatinut vaikeita päätöksiä, mutta niitä tekemällä metsäyhtiöt ovat pystyneet sopeutumaan globalisaation tuomaan muutokseen ja löytämään siitä mahdollisuuksia.

”Olemme ymmärtäneet tällä alalla hyvin, mikä on taseiden merkitys ja toimineet siten, että yhtiöt ovat vahvassa taloudellisessa asemassa”, Pesonen sanoo.

Ketterä reagointi on perua pitkästä kansainvälisen kilpailun traditiosta.

”Tällä alalla kilpailu on kiristynyt viimeiset sata vuotta, ja tulee kiristymään seuraavat sata vuotta.”

Pesosen mukaan suomalaisen metsäteollisuuden vahvuus on osaaminen.

”Alalla ei ole tehty kompromisseja osaamisen suhteen, olipa kyse metsätaloudesta, tuotantolaitoksista, teknologiasta tai markkinoinnista. Väitän, että metsäteollisuutemme osaaminen on maailman huippua. Tavoitteemme on olla jatkossakin alamme parhaita.”

Suorempi väylä vaikuttamiseen

Metsäteollisuus ry haluaa tarjota jäsenilleen tehokkaampaa, laadukkaampaa ja kohdennetumpaa edunvalvontaa. Jäsenyritysten on myös entistä helpompi päästä vaikuttamaan toimialansa asiantuntijan päätöksiin ja tulevaisuuden linjauksiin.

”Haluamme terävöittää omaa suuntaamme, tulla lähemmäksi jäsenyrityksiämme ja toimia verkostoituneesti”, Jussi Pesonen sanoo.

Metsäteollisuus ry tulee kehittämään yhteistyötä Keskuskauppakamarin kanssa.

”Kauppakamarit ovat jo nyt lähellä tuotantolaitoksiamme ja toimitusketjussamme olevia palveluyrityksiä maakunnissa. Puhumme samaa kieltä. Myös yhteistyötä metsäteollisuuden eurooppalaisten edunvalvontajärjestöjen CEPI:n ja CEI-Bois:n kanssa tiivistetään.”

Teksti: Olli Manninen
Kuva: UPM

Uusimmat