Valtion metsien puun korjuuta ja myyntiä harjoitetaan jatkossa Metsähallitus Metsätalous Oy -nimisessä yhtiössä. Yhtiö aloitti toimintansa huhtikuun puolivälissä, ja Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti yhtiön nimen 26.5.2016.

Uusi metsähallituslaki tuli voimaan 15.4.2016, ja Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta siirrettiin valtion kokonaan omistamaan metsätalousosakeyhtiöön.

Yhtiöittäminen ei vaikuta hakkuumääriin. Puunkorjuun määrät määritellään alueellisissa luonnonvarasuunnitelmissa ympäristö huomioon ottaen kuten tähänkin asti. Luonnonvarasuunnitelmat hyväksyy Metsähallituksen hallitus. Myös puutoimitukset asiakkaille jatkuvat entiseen tapaan, samoin kuin puunkorjuun ja –kuljetuksen sekä muiden metsätaloustöiden palvelujen hankinta.

Metsätalouden henkilöstö siirtyi kokonaisuudessaan yhtiön palvelukseen. Henkilöstön toimipisteet sekä yhteystiedot säilyivät entisellään. Yhtiön kotipaikka on Rovaniemi.