Valtakunnan metsien inventoinnin ensimmäiset maastotyöt aloitettiin vuonna 1921. Taustalla oli huoli maamme metsien tilasta ja puuvarojen riittävyydestä. Sittemmin VMI:n tuottama tilastotieto metsistä on osoittautunut niin arvokkaaksi, että inventointeja on toistettu noin 10 vuoden välein. Tällä hetkellä meneillään on 13. VMI.

VMI on ennen kaikkea metsävarojen ja puuston kasvun inventointi, mutta tiedon tuotanto on laajentunut yhteiskunnallisten tietotarpeiden mukaan. Laajeneminen alkoi 1980-luvulla, jolloin pelättiin ilmansaasteiden aiheuttamia metsätuhoja. Monimuotoisuus kuten lahopuustonmittaus tuli mukaan 1990-luvulla. 2000-luku toi ilmastonmuutokseen liittyvät asiat kuten maankäytön muutokset ja metsien hiilivarastot.

VMI:n tietojen pohjalta Suomeen on kehitetty metsäohjelmia puuntuotannon lisäämiseksi ja saatu niiden toteuttamiseen aikanaan myös Maailmanpankin rahoitusta.