Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan tutkimushankkeessa Moderni hirsikaupunki kehitetään uudenlaista hirsiarkkitehtuuria. Se on ainoa kokonaan hirsirakentamiseen keskittyvä tutkimushanke Suomessa.

Hanketta johtaa arkkitehtuurin professori Janne Pihlajaniemi Oulun yliopistosta. Tavoitteena on tutkia ja kehittää kaupunkimaiseen, tiiviisti rakennettuun ympäristöön sopivaa hirsirakentamista ja uutta arkkitehtuuria. Siinä tullaan tarkastelemaan ja suunnittelemaan niin pieniä loma-asuntoja ja omakotitaloja kuin suuria hirsirakennuksia kerrostaloista julkisiin rakennuksiin.

Moderni hirsikaupunki -hankkeella halutaan tukea Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämää, koska maakunta on johtava puutalorakentamisessa ja hirsiteollisuudessa. Hankkeeseen osallistuu kuusi rakennus- ja hirsialan yritystä, joiden kanssa yhteistyössä kehitetään uusia ratkaisuja.

Hanke on saanut Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta kolmivuotisen EAKR-rahoituksen.

Hanke on alkanut kuluvan vuoden alussa esiselvitysvaiheella, jossa kyselyjen avulla kartoitetaan kuluttajien, valvontaviranomaisten ja rakennusteollisuuden edustajien näkemyksiä hirsirakentamisesta. Niitä hyödynnetään seuraavassa vaiheessa, jossa tutkitaan kaupunkimaiseen ympäristöön sopivien hirsirakennusten arkkitehtuuria ja tehdään arkkitehtisuunnitelmia. Seuraavassa vaiheessa syntyneistä arkkitehtisuunnitelmista kerätään palautetta.