Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusteri lanseeraa kolme uutta toimenpidekokonaisuutta. Niiden avulla etsitään uusia, kysyntälähtöisiä tuotteita ja tuotteiden kaupallistajia, kehitetään toimintamallia biotalouden kasvuyrityksille ja järjestetään valtakunnallinen kiertue.

Kiertueella esitellään metsäbiotalousalan mahdollisuuksia yrittäjille, tutkijoille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusterin mukaan suomalaisen metsäteollisuuden suurimmat kasvumahdollisuudet ovat biotaloudessa, kuten bioenergiassa ja biopolttoaineissa, mutta myös biopohjaisessa kosmetiikassa ja lääkkeissä, torjunta-aineissa ja erilaisissa biomateriaaleissa, joista esimerkkinä komposiittituotteet. Kun paperi- ja selluteollisuus ja perinteinen mekaaninen puunjalostusteollisuus eivät enää riitä teollisuuden kasvuun Suomessa, puuvaroja on vapautunut biomassaan pohjautuvien innovaatioiden ja liikeideoiden tuottamiseen perinteisten tuotteiden rinnalle.

”Koivusokeri Xylitol tai kolesterolia alentavat Benecol ovat jokaisen tuntemia esimerkkejä biopohjaisista tuotteista, joita tarvitaan lisää. Modernilla tervanpoltolla, eli pikapyrolyysillä, saadaan bioöljyjä paitsi korvaamaan polttoaineita, myös teollisuuden öljypohjaisia kemikaaleja”, sanoo innovaatiojohtaja Johanna Väyrynen Lappeenrannasta.

”Puupohjaisilla tuotteilla voidaan korvata jo nyt kustannuskykyisesti paljon biohajoamattomia ja uusiutumattomia tuotteita kaikkialla teollisuudessa; jatkossa ne ovat todennäköisesti huomattavasti kilpailukykyisempiä.”

Biotalous muodostaa Suomen bruttokansantuotteesta yli puolet viimeistään vuonna 2040, arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön Kohti biotaloutta -julkaisussa vuodelta 2011. Muutos ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan julkisen sektorin on tehtävä aktiivisesti töitä muutoksen toteuttamiseksi.

”Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusterin rooli on tukea pk-yrityksiä ja verkottaa eri toimijoita. Nyt tarvitaan toimialat ylittävää yhteistyötä ja uusia toimijoita toteuttamaan muutosta, jolla saadaan täytettyä biotalouskonversion synnyttämät uudet ekologiset lokerot”, sanoo kehitysjohtaja Petri Nyberg Jyväskylästä.

Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusteri tukee suomalaisen metsäteollisuuden uusiutumista. Se auttaa alan toimijoita tuomaan uusia ratkaisuja perinteisten tuotteiden rinnalle kilpailukyvyn lisäämiseksi ja pk-yritysten kasvun vauhdittamiseksi. Klusteriohjelman toteutukseen osallistuu kuusi osaamiskeskusta: Jyväskylä, Kaakkois-Suomi, Kokkola, Mikkeli, Measurepolis-Kajaani sekä Pohjois-Karjala. Toimintaa koordinoi Wirma Lappeenranta Oy.