Metsäteollisuus käynnistää alan yhteisen metsäympäristöohjelman vuosille 2016–2020. Sen tavoitteena on edelleen parantaa metsäteollisuuden toimintaa metsäympäristöasioissa sekä lisätä aktiivista ja avointa viestintää.

Puuhun perustuvan biotalouden kasvaessa on entistä tärkeämpää varmistaa, että kestävyyden eri osa-alueet ovat tasapainossa.

Metsäympäristöohjelma muodostuu tutkimus- ja kehittämishankkeista, joilla parannetaan metsäteollisuuden toimintatapoja entisestäään. Yhtenä toimenpiteenä on nykyisten metsätalouskäytäntöjen vaikutusten arviointi ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden suunnittelu. Hankkeessa myös kehitetään kustannustehokkaita toimenpiteitä, joiden avulla metsäympäristö otetaan huomioon.

”Kasvava biotalous haastaa kaikki alan toimijat. Ohjelman kautta metsäala saa käyttöönsä parasta tietoa ja uusia toimintamalleja. Tasapaino ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden välillä säilyy jatkossakin. Tekemisemme nykyinen taso myös metsien käytön ekologisen kestävyyden osalta kestää hyvin kansainvälisen vertailun, mutta voimme ja haluamme sitä edelleen parantaa”, sanoo metsäjohtaja Tomi Salo Metsäteollisuus ry:stä.

Suomessa metsälaki edellyttää, että metsiä hoidetaan ja käytetään kestävästi, ja metsäsertifiointi takaa yritysasiakkaille ja kuluttajille, että raaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Noin 90 prosenttia Suomen metsistä on FSC- tai PEFC-sertifioituja.

Vapaaehtoisuuteen perustuva METSO-ohjelma on edistänyt arvokkaimman metsäluontomme suojelua, ja luonnonhoito on osa talousmetsien arkipäiväistä metsänhoitoa ja puunkorjuuta.

Metsäteollisuus on myös sitoutunut alan yhteisissä ympäristö- ja vastuullisuussitoumuksissa kehittämään omaehtoisesti toimintaansa eri osa-alueilla vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Metsäteollisuus ry osallistuu useisiin metsä- ja ympäristösektorin yhteisiin hankkeisiin.