UPM:n sahojen tuotanto Suomessa pyörii kokonaan uusiutuvalla energialla. Vuoden 2020 alusta lähtien yhtiön neljän sahan tuotannossa ei ole käytetty lainkaan fossiilisia energialähteitä.

Kaikilla UPM:n sahoilla käytetään sekä lämpö- että sähköenergiaa: Korkeakosken saha tuottaa tarvitsemansa lämpöenergian puun kuoresta ja hakkeesta omassa biolämpölaitoksessaan. Seikun saha hyödyntää Porin Energian voimalaitosta, josta saha saa uusiutuvaa energiaa omiin sivuvirtoihinsa pohjautuen. UPM:n tehdasintegraateissa sijaitsevilla Pietarsaaren ja Lappeenrannan sahoilla käytetään ainoastaan sellutehtaiden tuottamaa uusiutuvaa energiaa.

Tuotannon tarvitsema ostosähkö hankitaan päästöttömänä ja todennetaan Fingrid Oyj:n myöntämällä alkuperätakuutodistuksella, joka luovutetaan uusiutuvista energialähteistä tuotetulle kotimaiselle sähkölle.

UPM on asettanut tavoitteekseen vähentää tuotantolaitoksiensa hiilidioksidipäästöjä polttoaineiden ja ostetun sähkön osalta 65 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on osa yhtiön tammikuussa 2020 allekirjoittamaa YK:n Business Ambition for 1,5 °C -ilmastositoumusta.