Puupohjaista, uusiutuvaa dieseliä valmistava UPM:n biojalostamo on aloittanut kaupallisen tuotannon Lappeenrannassa. Jalostamo on ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Biojalostamo perustuu UPM:n kehittämään vetykäsittelyprosessiin ja tuottaa noin 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa UPM BioVerno -dieseliä vuodessa.

 Diesel valmistetaan raakamäntyöljystä, jota syntyy selluntuotannon tähteenä. Huomattava osa raaka-aineesta tulee UPM:n omilta sellutehtailta Suomesta.

UPM Biopolttoaineiden johtajan Petri Kukkosen mukaan tuotantoprosessi toimii nyt suunnitellusti, ja lopputuote täyttää tuotannolle asetetut vaatimukset.

”Laitoksen käynnistysprosessi alkoi alkusyksystä, ja siihen on liittynyt normaaleja uuden prosessin ja tuotannon käynnistämisen haasteita. Kyseessä on maailman ensimmäinen tämäntyyppinen tuotantolaitos. Olemme iloisia siitä, että tämä vaihe on ohi ja nyt voimme keskittyä normaaliin tuotannolliseen toimintaan”, Kukkonen sanoo.

UPM:n mukaan BioVerno vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia perinteiseen dieseliin verrattuna. Se sopii kaikkiin dieselmoottoreihin yhtä hyvin kuin tavallinen diesel. UPM:llä on dieselin myyntisopimus biopolttoaineiden ja öljytuotteiden hankintaorganisaation NEOTin (North European Oil Trade) kanssa.

UPM on toteuttanut 175 miljoonan euron biojalostamon ilman julkisia investointitukia. Jalostamon rakennustyöt aloitettiin kesällä 2012, ja laitoksen peruskivi muurattiin saman vuoden marraskuussa. Rakentaminen työllisti lähes 200 henkilöä runsaan kahden vuoden ajan. Valmis biojalostamo työllistää suoraan noin 50 henkilöä ja välillisesti noin 150 henkilöä.