UPM on voittanut kestävän kehityksen biopolttoainepalkinnon uusien teknologiainnovaatioiden kilpailusarjassa messutapahtumassa Alankomaissa. Palkinto myönnettiin UPM Biopolttoaineille uusiutuvan dieselin UPM BioVernon innovatiivisen tuotantoprosessin kehittämisestä.

Tuotantoprosessi voitti nyt ensimmäisen merkittävän kansainvälisen palkinnon jo ennen tuotteen lanseeraamista markkinoille.

Biopolttoaineisiin keskittyvä World Biofuels Markets Congress & Exhibition -tapahtuma jakaa vuosittaisen Sustainability Award for Breakthrough Innovation in Technology -palkinnon uusille innovaatioille, jotka edistävät merkittävästi kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa uusiutuvien polttoaineiden kehitystä.

Perustelujen mukaan UPM palkittiin, koska BioVerno on perinteisten polttoaineiden kaltainen, mutta vähentää samalla kasvihuonekaasupäästöjä noin 80 prosenttia.

”Olemme viime vuosina edistyneet puupohjaisissa biopolttoaineissa tutkimus- ja kehitystoimintaan tehtyjen panostusten sekä huomattavien investointien ansiosta. UPM:n tavoitteena on tulla merkittäväksi kehittyneiden biopolttoaineiden valmistajaksi, joten saamamme tunnustus vahvistaa, että olemme edistyneet huomattavasti tällä alueella”, sanoo UPM:n biopolttoaineliiketoiminnan johtaja Petri Kukkonen.

BioVerno vähentää liikenteen päästöjä

UPM BioVerno on liikennekäyttöön tarkoitettu polttoaine, joka toimii uudenaikaisissa kulkuneuvoissa ja sopii nykyisiin polttoainejakelujärjestelmiin. BioVerno vähentää autoilun kasvihuonekaasupäästöjä noin 80 prosenttia fossiilisin polttoaineisiin verrattuna. Luku on laskettu polttoaineen koko elinkaaren ajalta, tuotantoon ja raaka-aineisiin käytetty energia mukaan lukien.

BioVerno valmistetaan raakamäntyöljystä, joka on kemiallisen selluntuotannon tähde. UPM rakentaa parhaillaan biojalostamoa Kaukaan paperi- ja sellutehtaalle Lappeenrantaan. Biojalostamo valmistaa noin 100 000 tonnia eli noin 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa biodieseliä vuodessa. Noin 150 miljoonan euron investointi on maailman ensimmäinen teollisen mittakaavan investointi tällä alueella. Tehdas valmistuu vuoden 2014 aikana.

The World Biofuels Markets Congress & Exhibition 2013 on Euroopan suurin biopolttoaineisiin keskittyvä tapahtuma. Palkinnon myöntänyt riippumaton lautakunta koostuu teollisuuden johtavista asiantuntijoista.